SERVICE brengt één keer per jaar het SERVICE Magazine uit. Het magazine is ontstaan tegelijk met de oprichting van de vereniging en had haar eerste oplage 1994. Net zoals andere studie- en faculteitsbladen werd toen der tijd het magazine in eerste instantie opgezet om de studenten specifieke en actuele informatie te geven omtrent het vakgebied en de studierichting Vastgoedbeheer. Inmiddels is het blad uitgegroeid tot een blad voor zowel studenten, alumni en de professionele vastgoedsector. Het magazine groeit nog steeds en heeft momenteel een oplage van 1.400 exemplaren.

In het magazine worden onderwerpen behandeld welke de gehele range van aspecten aangaande de ‘vastgoedwereld’ belicht worden. Men kan hierbij denken aan het beheer van woningen, beheer van utiliteitsgebouwen, facility management, beleggen in vastgoed, gebiedsontwikkeling en ga zo maar door.

Op deze wijze probeert SERVICE als studievereniging enerzijds een bijdrage te leveren aan de kennisverbredingen en verdieping van het vakgebied en anderzijds de bekendheid van de mastertrack Urban Systems and Real Estate aan de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) in het gehele land te vergroten.

SERVICE Magazine wordt in een oplage van 1.400 exemplaren gratis verspreid onder studenten, alumni, relaties van de mastertrack en voor een zeer groot aantal aan bedrijven welke participeren binnen de vastgoedsector.

SERVICE Magazine wordt samengesteld door een redactie die ieder jaar is samengesteld uit vastgoedstudenten uit de bachelor en master. Meer informatie over deze redactieleden is hier te vinden.

Registreer je voor het magazine!