Geachte lezer,

Politiek is op elk gebied van grote invloed op wat er in de maatschappij gebeurt. Zaken als wet- en regelgeving zijn hierbij belangrijke sturende middelen. Op die manier wordt ook binnen de vastgoedwereld het een en ander gestuurd, geholpen, of beperkt. Naast regelgeving kan de politieke richting, kleur en stabiliteit ook zorgen voor wendingen in bijvoorbeeld het investeringsklimaat. Gevolgen van bijvoorbeeld de Brexit en een nieuwe kabinetsformatie zijn interessant om te volgen. Wat is nou precies nog meer de rol en invloed van politiek op vastgoed?

In de derde editie van de 24e jaargang van het SERVICE Magazine wordt dit thema, de invloed van politiek op vastgoed, nader besproken. De focus ligt hierbij voornamelijk op de lokale, Nederlandse politiek, met hier en daar een uitstapje naar het buitenland. Als eerste wordt het thema geïntroduceerd door redactrices Sharon Vosters en Astrid Havinga. Zij bespreken vanuit een aantal invalshoeken met een helikopterview de rol van politiek binnen vastgoed. Vervolgens komen er diverse professionals aan het woord die meer in detail ingaan op specifieke onderwerpen binnen het thema. Achtereenvolgend zijn dat Sylvia Jansen van de Technische Universiteit Delft, Rinus Vader van Royal HaskoningDHV, Elisa Bontrop van Sweco Capital Consultants B.V., Nicolette Zandvliet van NEPROM en Gregor Heemskerk van Twynstra Gudde.

Naast de thema-artikelen gaat Jasper de Groot van Pararius in zijn artikel in op de ontwikkelingen binnen de vrije huursector en bespreken Jeroen van der Weerd (Supermarkt en Ruimte), Tjerk van Leusden (SuperVastgoed) en Hans van Tellingen (Strabo) in hun artikel ontwikkelingen op het gebied van online boodschappen doen in relatie tot vastgoed. Theo Arentze van de leerstoel Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven gaat deze editie in de Lectori Salutem in op onderzoek naar indoor navigatiesystemen. Dirk Adriaanse bespreekt zijn afstudeeronderzoek over anderhalvelijns zorgvastgoed in de rubriek Afstudeerder TU/e. Tom Bloemen van Stevens van Dijck licht zijn eerste jaar in de praktijk toe, en tot slot blikt Laurent Smits uit het SERVICE bestuur terug op de fantastische studiereis naar Singapore.

Graag wil ik alle auteurs namens mijzelf en de redactie bedanken voor hun bijdrage in deze editie, en wens ik u als lezer veel leesplezier toe.

Benjamin Dijsselbloem
Hoofdredacteur SERVICE Magazine 2016 – 2017