Geachte lezer, 

Het is afgelopen jaar niemand ontgaan dat er een vloedgolf aan veranderingen is geweest binnen en buiten de economie en dat allemaal na het doorstaan van een pandemie. Waar we vorige editie nog spraken over het hebben bereikt van een ‘nieuw normaal’, is gebleken dat dit een ander vooruitstreven zou hebben dan eerst gedacht. Een woekerende oorlog aan de andere kant van het continent met de drastische gevolgen van dien, een energiecrisis met piekprijzen zoals nooit tevoren, een woningtekort dat sinds de tweede wereldoorlog niet meer zo hoog is geweest en om nog maar niet te spreken over de stijgende materiaalkosten, wat elkaar allemaal weer in cirkels versterkt (of afzwakt, hoe je er maar net naar kijkt).  

Het gekozen thema voor dit jaar is dan ook “SHIFT”. Een shift in gewoontes, mentaliteit en nieuwe methodes. Zo komt er een regulering om de middenhuur relevanter te maken voor de wensen van de huidige huursector, dit wordt naar voren gebracht in verschillende spotlights door verschillende auteurs. Artificial Intelligence is sinds de uitgave van de vorige editie alleen maar groter geworden, ook dit wordt in deze editie weer vertegenwoordigd door middel van het kijken naar het maar al te populaire gebruik van ChatGPT. Verder is er een shift in gebruikersgemak wat betreft het Supply Chain Management en nog veel meer. Ironisch genoeg is dit gekozen thema hetzelfde thema als de editie van 10 jaar geleden (2013), alleen met een net iets ander vraagstuk. Waar men toen net uit een crisis kwam rollen met de (positieve) vooruitzichten van dien, staan we nu tegenover een ‘markt reset’ (aldus een gast in onze eerste podcast van dit jaar) met een kaartenhuis aan opgestapelde problemen zoals nooit tevoren. Met de collectie die u nu in handen heeft hopen we goed de huidige druk op de markt te representeren.  

Voor u ligt dan ook de 30e editie van het SERVICE magazine. Voor het eerst uitgebracht in 1991 en dertig jaar later mogen relevante artikelen uit de vastgoedsector nog steeds worden samengebonden tot één bundel. Dit is het 80e magazine dat de vereniging heeft mogen uitbrengen, met ondertussen meer dan 800 vastgoedartikelen, 600 afgestudeerde SERVICE leden en een nog groter netwerk aan vastgoedprofessionals. Iets waar wij met de redactie (en vereniging) enorm trots op zijn.  

Een groot dank gaat uit naar alle auteurs die een bijdrage hebben geleverd aan deze lustrumeditie en ons een kans hebben gegeven hun verhaal te mogen publiceren. Daarnaast spreken we ook onze dankbaarheid uit naar onze vormgeefster voor wederom een fijne samenwerking en een vernieuwd jasje voor de layout van het magazine. Dan een bedankje aan onze partners; het SERVICE magazine is al sinds haar geboorte de fundering van de vereniging. Continuïteit aan goede partners zorgt ervoor dat deze gratis distributie van het magazine mogelijk blijft. Hier spreken wij zowel als redactie als bestuur onze dankbaarheid voor uit. Als laatste een bedankje aan de redactie, we hebben hard gewerkt en er weer iets moois van gemaakt en hiermee de kwaliteit van het magazine kunnen waarborgen. Jullie zijn toppers.  

Namens de redactie van SERVICE Magazine wensen we u veel leesplezier, 

Rebecca Smits 

Hoofdredacteur