Het magazine dat SERVICE uitgeeft en de activiteiten die SERVICE organiseert kunnen niet plaatsvinden zonder de ondersteuning van sponsoren. Dit jaar zijn we wederom op zoek naar nieuwe sponsoren en hebben wij diverse sponsormogelijkheden opgesteld. Zo is het mogelijk om advertenties of advertorials (A5 of A4) te plaatsen in het SERVICE Magazine en een diversiteit aan activiteiten te sponsoren of te organiseren. Het is ook mogelijk om een bedrijfslogo, banner of vacature op de website te plaatsen. Daarnaast biedt SERVICE een aantal gecombineerde sponsorpakketten aan die zijn afgestemd op optimale exposure. Tevens staan we open voor eventuele behoeften vanuit het bedrijf, denk hierbij aan het organiseren van een inhousedag, lezing of andere activiteit.

Bent u geïnteresseerd als bedrijf zijnde? Neem dan contact op met Nayla Groenendijk.


Een van de belangrijkste doelstellingen van de studievereniging is het uitwisselen van de kennis uit de praktijk en het onderwijs aan bedrijven, organisaties en studenten. Wij als SERVICE streven er naar om op verschillende niveaus in contact te treden met bedrijven en organisaties die deel uit maken van de vastgoedbranche en als intermediair te fungeren tussen studenten, bedrijven en de universiteit. Op deze manier blijft SERVICE constant op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen. Dit geeft een aanzienlijk toegevoegde waarde voor de vastgoedstudenten, die via hun lidmaatschap in contact komen met de vereniging en daardoor ook met de bedrijven in de vastgoedbranche. Naast de waarde voor de student is SERVICE ook van waarde voor bedrijven en organisaties binnen deze branche. Partners van SERVICE krijgen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in de meest recente onderzoeken en laatste actuele informatie uit afstudeerscripties.

Een nauwe samenwerking tussen het bedrijfsleven en studenten is daarom van fundamenteel belang. Door het organiseren van tal van activiteiten waaronder lezingen, in-housedagen, excursies, symposia en studiereizen tracht SERVICE de genoemde doelstellingen te realiseren. Naast deze activiteiten brengt SERVICE éénmaal per jaar het SERVICE Magazine uit. Het magazine is sinds de oprichting van de vereniging uitgegroeid tot een volwaardig vakblad voor zowel studenten, alumni en het bedrijfsleven. Met een oplage van 1.400 exemplaren behoort het magazine tot één van de grootste vakbladen op vastgoedgebied.

SERVICE is in haar voortbestaan voor een groot deel afhankelijk van de steun uit het bedrijfsleven. De studievereniging biedt verschillende mogelijkheden voor uw organisatie om zich te promoten, bijvoorbeeld door het plaatsen van een advertentie in het magazine of door het organiseren van een inhousedag. Voor meer informatie over de sponsormogelijkheden kunt u contact opnemen met Nayla Groenendijk.