In Nederland krijgt iedereen de zorg die nodig is. Of u nu een hoog of laag inkomen heeft, of u nu jong bent of oud. Maar onze samenleving verandert. Thema’s zoals vergrijzing, eenzaamheid en het toenemende aantal mensen met een chronische ziekte zijn aan de orde van de dag. Daarom moet ook de manier waarop we de zorg organiseren veranderen en dienen zorginstellingen geherstructureerd te worden. De belangrijkste taak in dit proces blijft uiteraard het bewaken van de kwaliteit van ons huidige zorglandschap.

Deze eerste editie van alweer de 23e jaargang van SERVICE Magazine geeft inzicht in
de ontwikkelingen die spelen binnen de zorg en welke effecten deze hebben op het zorgvastgoed. Hierbij ligt de focus van het magazine op de care sector. Onze redacteur Thijs Hebing zal het thema inleiden door een beeld te schetsen van de huidige situatie van de sector. Vervolgens geeft de heer Soepenberg (directeur van ZorgID) in het themacolumn zijn visie op de kansen in de gekantelde samenleving. De heer Verweij en de heer Idenburg van BeBright geven in hun artikel het belang aan van samenspel binnen het zorgvastgoed om tot duurzame, toekomstbestendige oplossingen te komen, waarna de heer Bakker (directeur van MVGM) samen met de heer Müller (zelfstandig vastgoedeconoom) pleiten voor professioneel vastgoedmanagement in de zorg. In het artikel van de heer de Baaij (senior research analist bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance) wordt het perspectief van zorgvastgoed voor de bellegingsportefeuille belicht. Mevrouw Besier van DTZ Zadelhoff legt in haar artikel de effecten uit van het veranderende zorglandschap op het zorgvastgoedbezit van woningcorporatie, waarna mevrouw Bekkema (Platform31) de mogelijkheden en voordelen van de transformatie van zorgvastgoed bespreekt. Als laatste laten de heer Pagee (directeur van Futuris Zorg & Werk) en de heer Smeets (hoofddocent REM&D) zien dat de care sector verder gaat dan alleen de ouderenzorg en beschrijven een innovatief woondienstenconcept voor jongeren met een psychische stoornis.

Bovendien hebben we een scala aan rubrieken en artikelen voor u die andere onderwerpen aansnijden. Zo licht bijvoorbeeld mevrouw van den Berg in het ‘Lectori Salutem’ de rol van gezondheid en de gebouwde omgeving binnen de leerstoel Real Estate and Urban Development toe en presenteert de heer Grootswagers in de rubriek ‘afstudeerder’ de QuickScan, een instrument die de transformatiepotentie van leegstaande verzorgingshuizen inzichtelijk kan maken. Kortom, voor u ligt weer een goed gevuld magazine dat relevante onderwerpen aangaande de vastgoedwereld belicht.

Tot slot wil ik alle mensen bedanken die dit magazine mogelijk hebben gemaakt en rest mij alleen nog u namens de redactie veel leesplezier toe te wensen.

 

Bas Hilgers

Hoofdredacteur SERVICE Magazine 2015 – 2016

Redactie 2015-2016
Thijs Hebing, Lana Trepels, Bas Hilgers, Babette Boomgaard, Dirk Adriaanse, Lisanne Bergefurt