Geachte lezer,

De financiering van vastgoed is een belangrijke schakel in de vastgoedketen. Is er geen financiering, dan wordt het erg lastig om wat voor plan dan ook te realiseren. De economische crisis in 2008 heeft er echter voor gezorgd dat de belangrijkste spelers op het gebied van vastgoedfinancieringen, de banken, nog steeds terughoudend zijn in het verstrekken van krediet. Voor andere, nieuwe financiers is dit wellicht de kans om een slag te slaan.

De 24e jaargang van het SERVICE Magazine trapt in deze eerste editie af met het thema Vastgoedfinancieringen. Een breed begrip waar vanuit meerdere invalshoeken naar gekeken kan worden. Om te beginnen zullen ikzelf en redacteur Joris van den Berg het thema introduceren met een korte toelichting over vastgoedfinancieringen in het algemeen. Robert Luyt en Phlip Boswinkel van Local duiken daarna in de financiering van transformatieprojecten, waarin onder andere de risico’s voor financiers worden besproken. Vervolgens zal Rajesh Sukdeo van Syntrus Achmea Real Estate & Finance ingaan op de mogelijkheden van het beleggen in de financiering van commercieel vastgoed. Als vierde wordt circulair ontwikkelen door Mariëtte Pol en Alisha Bansie van re-born als oplossing voor de financieringsproblematiek aangedragen. Daarna bespreken Piet Eichholtz, Pim Diepstraten en Niels Kornegoor van Finance Ideas de veranderende financieringen van zorgvastgoed. Tot slot zal Janbert Heemstra van De Clercq Advocaten Notarissen met een juridische invalshoek het thema benaderen door de nieuwe huurkoopregeling toe te lichten.

Naast de thema-artikelen over vastgoedfinancieringen zijn er eveneens een aantal andere rubrieken te vinden. Zo is bijvoorbeeld de ‘Lectori Salutem’ geschreven door Ioulia Ossokina, waar ze zichzelf voorstelt als nieuwe docent binnen de leerstoel Real Estate and Urban Development met het onderwerp ‘big data’. Daarnaast licht de recent afgestudeerde Jochem van der Grinten zijn afstudeerverslag over de waardebepaling van zorgvastgoed toe. Bovendien zijn er een aantal artikelen geschreven die niet direct gerelateerd zijn aan het thema. Bijvoorbeeld het artikel van Wendy Verschoor van CBRE waarin gekeken wordt naar de toekomst van de vastgoedprofessional.

Namens mijzelf en de redactie wil ik iedereen bedanken die deze editie van het magazine mogelijk heeft gemaakt, en vanzelfsprekend wens ik u veel leesplezier toe.

Benjamin Dijsselbloem
Hoofdredacteur SERVICE Magazine 2016 – 2017