Geachte lezer,

 

Na een jaar van ‘Crises’ begon iedereen vol goede moed aan een nieuwe periode met een positief vooruitzicht. Het jaar 2021-2022 zou het jaar worden waarin men terug zou gaan naar het zogenoemde ‘Oude normaal’. Nu werd het nog spannend of dit inderdaad het geval zou worden. Gelukkig kunnen we, kijkend naar de pandemie, hier wel over spreken. Nu het oude normaal weer het nieuwe normaal is geworden, besloot de redactie van het SERVICE Magazine alvast te gaan kijken naar de ‘Toekomstige normaal’. Daarmee werd het thema van deze editie van het magazine bepaald en zo wordt er ingegaan op: ‘Artificial Intelligence in de gebouwde omgeving’.

Binnen het thema wordt er op verschillende vlakken gekeken naar de toepassingen en mogelijkheden van Artificial Intelligence (AI) in de vastgoedsector en het stedelijk gebied. AI kan nog worden gezien als een abstract thema en is niet altijd direct vatbaar binnen specifieke casussen. Echter, binnen het themagedeelte van dit magazine zal de lezer toch meer inzicht krijgen in wat er gaat komen. Denk hierbij aan begrippen als Smart Cities en Digital Twins, maar ook het gebruik van AI voor het bepalen van de vastgoedwaarde.

Naast het thema zijn er meerdere auteurs die uitweiden over een actueel of interessant onderwerp binnen het vastgoed- en mobiliteitssector. Zo kunt u lezen over de Omgevingswet, de levensloopbestendigheid van de woningmarkt en de ontwikkelingen op de Zuidas. In het speciaal wil ik een rubriek toelichting over gebiedsontwikkeling rondom het station. Een drietal professionals zal over dit onderwerp uitweiden kijkend vanuit elk hun eigen expertise. Vergeet daarnaast niet om de website van het magazine te bezoeken, daar vertellen een aantal afstudeerders over hun onderzoek en zijn nog een andere extra’s te vinden.

Uiteindelijk ligt er dus, wederom na een bewogen jaar, weer een mooi en inhoudelijk magazine op de tafel. Hiervoor wil ik alle betrokkenen, onder wie in het speciaal de redactie en de auteurs, enorm bedanken voor hun bijdrage. Zonder hen was het niet gelukt om de vooruitkijkende editie samen te stellen die het geworden is.

 

Ik wens u veel leesplezier met de 29ste jaargang van het SERVICE Magazine!

 

Met vriendelijke groet,

Joep Dirx

Hoofdredacteur SERVICE Magazine 2021-2022