Studievereniging SERVICE is opgericht in studiejaar 1992-1993 en verbonden aan de master Urban Systems and Real Estate (voorheen Real Estate Management and Development) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Sinds de oprichting zet SERVICE zich in om het gat tussen de studenten en het werkveld zo klein mogelijk te maken. SERVICE wil dit bereiken door de Eindhovense vastgoedstudenten aan de TU/e op een formele en informele manier kennis te laten maken met de vastgoedwereld. SERVICE stelt zich op als intermediair tussen de studenten en het bedrijfsleven.

De formele activiteiten die SERVICE organiseert hebben te maken met actualiteiten in de vastgoedmarkt of gaan in op toekomstige trends. Naast het organiseren van educatieve activiteiten is er ook veel aandacht voor het informele aspect. Want netwerken is minstens zo belangrijk in de vastgoedwereld. Zo zijn er gedurende het studiejaar verschillende borrels en gezellige activiteiten, zoals een pubquiz of een avondje bowlen. Op deze manier wordt het contact tussen de studenten onderling, docenten en het bedrijfsleven op een informele wijze bevorderd. Meer informatie over de activiteiten van SERVICE kunt u hier vinden.

Naast de activiteiten brengt SERVICE éénmaal per jaar het SERVICE Magazine uit. Het magazine is ontstaan tegelijk met de oprichting van de vereniging en had haar eerste oplage 1994. Net zoals andere studie- en faculteitsbladen werd het magazine in eerste instantie opgezet om de studenten specifieke en actuele informatie te geven omtrent het vakgebied en de studierichting Vastgoedbeheer (inmiddels Urban Systems and Real Estate). Inmiddels is SERVICE Magazine uitgegroeid tot een blad voor zowel studenten, alumni en de professionele vastgoedsector. Artikelen verschijnen regelmatig op de website en aan het einde van het academisch jaar wordt de bundeling gepubliceerd. Het magazine groeit nog steeds en het heeft momenteel een oplage van 1.400 exemplaren.