Studievereniging SERVICE is opgericht in studiejaar 1992-1993 en sindsdien verbonden aan de master ‘Real Estate Management & Development’ (REM&D) van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e). Vanaf academisch jaar 2015-2016 is de master REM&D aangepast voor de Graduate School van de TU/e. Daarom zal de master in een andere vorm verder gaan onder de naam ‘Urban Systems & Real Estate’ (USRE). Studievereniging SERVICE zal zich op dezelfde wijze inzetten voor de master(-studenten) USRE als voor REM&D. Sinds de oprichting zet SERVICE zich in om het gat tussen de studenten en het werkveld zo klein mogelijk te maken.

SERVICE wil dit bereiken door de Eindhovense vastgoedstudenten aan de TU/e, op een formele en informele manier kennis te laten maken met de vastgoedwereld. SERVICE stelt zich op als intermediair tussen de studenten en het bedrijfsleven.

De formele activiteiten die SERVICE organiseert, hebben te maken met actualiteiten in de vastgoedmarkt of gaan in op toekomstige trends. Naast het organiseren van educatieve activiteiten, is er ook veel aandacht voor het informele aspect. Want netwerken is minstens zo belangrijk in de vastgoedwereld. Zo zijn er gedurende het studiejaar verschillende borrels en gezellige activiteiten, zoals een pubquiz of een avondje bowlen. Op deze manier wordt het contact tussen de studenten onderling, docenten en het bedrijfsleven op een informele wijze bevorderd. Voor meer informatie over de activiteiten van SERVICE kunt u hier vinden.

Naast de activiteiten brengt SERVICE drie keer per jaar het SERVICE Magazine uit. Het magazine is ontstaan tegelijk met de oprichting van de vereniging en had haar eerste oplage 1994. Net zoals andere studie- en faculteitsbladen werd toen der tijd het magazine in eerste instantie opgezet om de studenten specifieke en actuele informatie te geven omtrent het vakgebied en de studierichting Vastgoedbeheer (inmiddels Real Estate Management & Development). Inmiddels is het blad uitgegroeid tot een blad voor zowel studenten, alumni en de professionele vastgoedsector. Het magazine groeit nog steeds en het heeft momenteel een oplage van 1.400 exemplaren.