Geachte lezer,

Het academisch jaar van 2015-2016 is inmiddels alweer voor twee derde voorbij, wat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe editie van SERVICE Magazine. Voordat u hier echter aan begint wil ik u erop wijzen dat sinds de release van onze nieuwe website de artikelen van voorgaande edities nu ook digitaal te lezen zijn op www.service-studievereniging.nl/magazine. Daarnaast is er tijdelijk een commissie opgericht om dit mediaplatform te optimaliseren waarvan u in de nabije toekomst de resultaten kunt ervaren.

Het thema van deze editie is ‘digitalisering in de vastgoedsector’. De impact van nieuwe technologieën op vastgoed is tot op de dag van vandaag nog gering, maar zoals onder andere Philip Smits en Mathieu van Marcke al eerder aangaven in ons magazine lijken er een aantal ontwikkelingen aan te komen die de sector op zijn kop zullen zetten. Denk hierbij aan het gebruik van Big Data voor het maken van vastgoedbeslissingen en nieuwe financieringsvormen zoals crowdfunding. De redacteuren Babette Boomgaard en Dirk Adriaanse van SERVICE zullen in Introductie thema de aftrap geven voor een reeks interessante artikelen over dit onderwerp.

Bovendien biedt dit magazine u weer een breed scala aan artikelen die diverse aspecten van de vastgoedwereld belichten. Te beginnen met het ‘Lectori Salutem’ waar Theo Arentze als nieuwe hoogleraar van onze leerstoel Real Estate Management and Development zichzelf zal voorstellen en de ‘Column’ waarin Robert Weisz, partner Timevest en lange tijd vaste columnist van SERVICE Magazine, zijn visie met ons deelt over de vaak misplaatste vooruitzichten op de Nederlandse commerciële huur- en beleggingsmarkt die naar zijn gevoel sterk oververhit zijn op het moment.

Verder geven Cees van Beukering en Stephan Kerperien (PVM) aan hoe inzichtelijk kan worden gemaakt welke innovaties er toe doen, deelt Philip Zwart (ING REF) zijn onderbouwde visie over de Nederlandse vastgoedmarkt met betrekking tot Nederlandse particuliere vastgoed investeerders en laat Cees van Oomen (VvE Belang) zien dat met de nieuwe wetgeving de Verenigingen van Eigenaars meer mogelijkheden krijgen om aan energiebesparing te doen. Natuurlijk vindt u naast deze artikelen ook onze vaste rubrieken ‘Afstudeerder TU/e’, ‘Eén jaar in de praktijk’ en het ‘SERVICE Actief’.

Kortom: er valt weer genoeg te lezen dus wens ik u namens de redactie veel leesplezier!

 

Bas_Hilgers

Bas Hilgers

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2015 – 2016