Geachte lezer,

Hoewel het eerste magazine al een paar maanden geleden is verschenen, is het belang van het bespreken van het thema van magazine 20.1 ‘Afwaardering op de vastgoedmarkt’ nog steeds nodig, gezien de gevolgen die het slecht presterende vastgoed hadden op de balans van SNS Reaal. Hoewel de meeste quasi-intellectuele liberalen bij menig verkiezing scanderen toch vooral de markt zijn werk te laten doen, is het goed om te weten dat Ome Overheid er altijd is om een helpende hand te bieden wanneer de markt dit zelf niet kan/wil. Dat is wel zo sociaal. Hoewel ik de nationalisatie alleen maar kan toejuichen, ben ik benieuwd wie de overheid gaat helpen wanneer hun zelfgecreëerde grond-bubble gaat barsten. ‘Son, buy land. God isn’t making any more of it’ klonk mij altijd in de oren als een zeer solide beleggingstip, maar lijkt in Nederland (een land dat voor God kan spelen en hele provincies op de landkaart tovert) een speculatieve nachtmerrie op te leveren voor diverse gemeentes. Ergo, ‘afwaarderen’ zal waarschijnlijk ook de komende maanden/jaren nog veel nieuwsrubrieken blijven vullen; iets wat het imago van de vastgoedwereld niet ten goede zal komen.

Met een groot genoegen is dit thema in december gepresenteerd op het eerste symposium van dit collegejaar. De reacties op het symposium waren erg motiverend en hebben ervoor gezorgd dat de redactie met veel plezier aan de tweede editie van het magazine begonnen is. Bij dezen willen wij de sprekers op dit symposium nogmaals hartelijk bedanken.

Het thema van dit magazine is ‘Corporate Real Estate Management’. Het belang van deze dynamische vorm van vastgoedmanagement neemt toe en is daarom een themanummer waard. Ook sluiten we met dit thema mooi aan op de collegevakken op de Technische Universiteit Eindhoven. Sinds dit collegejaar wordt namelijk een collegevak over CREM aangeboden. De verzorger van dit nieuwe vak, verdient trouwens een groot dankwoord van de redactie voor alle inzet van haar kant bij de totstandkoming van dit themanummer; Rianne, bedankt!

In dit magazine is de eerste hand gelegd aan een nieuwe rubriek. De rubriek ‘Vastgoed in het buitenland’ is vervangen door de rubriek ‘Where innovation starts’. De naam van deze rubriek sluit aan op de slogan van onze Universiteit. De rubriek is een plek voor concepten of vernieuwende ideeën. Innovatie is hard nodig in deze toch wel conservatieve wereld van de bouw en het vastgoed. Het is de bedoeling dat deze (enigzins informele) rubriek bij gaat dragen aan de bewustwording van de tijd waarin we leven en wat er zoal mogelijk is, of wat er moet veranderen. Waar we in de rubriek “Vastgoed in het buitenland” veelal keken naar successen uit het verleden, spelen we met deze nieuwe rubriek juist in op de toekomst! Peter Savelberg zal hierin de spits afbijten. Zijn onderwerp gaat in op een concept waarin een nieuwe metropool gevormd wordt welke bij zal dragen aan het behouden van een goede concurrentie positie van o.a. Nederland ten opzichte van opkomende economieën, zoals die in China.

We hopen dat u weer kunt genieten van deze editie van het magazine en wensen u daarom veel leesplezier.

 

Namens de redactie van SERVICE Magazine,

Ivo Schepers

Ivo Schepers

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2012-2013