Geachte lezer,

Het academische jaar van 2017-2018 is inmiddels alweer op één derde, wat betekent dat het tijd is voor het eerste magazine van SERVICE. Zoals u van ons gewend bent, brengt ook dit magazine u weer een aandeel wetenschappelijk georiënteerde vastgoedartikelen. Het thema van deze editie betreft ‘Retail in de periferie’. In de afgelopen jaren heeft de Nederlandse perifere winkelmarkt zich enorm ontwikkeld, waardoor deze gebieden niet meer weg te denken zijn uit het Nederlandse winkelbeeld. In deze perifere gebieden is grootschalige retail gebouwd, in de vorm van retailparken, woonboulevards en Factory Outlet Centers. De invloed deze toenemende oppervlakte van perifere winkelgebieden is moeilijk in te schatten. Zal de toename invloed hebben op het functioneren van onze binnensteden, of zal de huidige winkelstructuur in dezelfde vorm blijven bestaan? Moeten we een voorbeeld nemen aan buitenlandse structuren, zoals zichtbaar in Frankrijk en België, of moeten we hier juist voor waken?

De eerste editie van de 25e jaargang geeft inzicht in een aantal van deze vragen omtrent perifere winkelgebieden. Samen met onze redacteur Nick Tiellemans zal ik het thema inleiden. De heer Pen en de heer Evers betogen vervolgens in het column de Nederlandse fijnmazige detailhandelsstructuur en waarom we deze structuur moeten beschermen tegen buitenlandse winkelconcepten. Mevrouw Wijnen en de heer van Lieshout zullen de ontwikkelingen in de perifere detailhandel omschrijven, door samenwerking tussen actoren centraal te stellen. De heer Kooijman beschrijft vervolgens de noodzaak naar duidelijke definities om toekomstige problemen tegen te gaan, waarna de heer Pen en de heer Evers het Nederlandse retaillandschap vergelijken met dat van Duitsland, België, Frankrijk en de Verenigde Staten. De heer Timmermans zal vervolgens deze vergelijking met de Verenigde Staten verder toelichten en stelt dat de retailmarkt continu moet blijven innoveren om te kunnen concurreren. Ten slotte sluit de heer Elferink af met een column waarin hij beargumenteert waarom duurzame concurrentiekracht van belang is voor een winkelgebied.

Bovendien beslaat dit magazine een breed scala aan rubrieken en artikelen die andere onderwerpen aansnijden. De heer Arentze zal in het ‘Lectori Salutem’ de drie nieuwe PhD-kandidaten van de vakgroep Real Estate Management & Development voorstellen en mevrouw Blonk zal haar ervaringen bij haar werkgever Finance Ideas met ons delen in de rubriek ‘Eén jaar in de praktijk’. Daarnaast zal Eefke Winkelmolen, voorzitter van SERVICE, in de rubriek ‘SERVICE Actief’ het vijfde lustrumjaar inluiden. Kortom, voor u ligt een magazine gevuld met actuele, relevante artikelen en rubrieken aangaande de vastgoedwereld.

Tot slot wil ik alle mensen die dit magazine mogelijk maken bedanken en wens ik u namens mijzelf en de redactie veel leesplezier toe!

Lisanne Bergefurt 
Hoofdredacteur SERVICE Magazine 2017-2018