Geachte lezer,

Verschillende geluiden kenmerken een vastgoedsector die zich de afgelopen jaren heeft weten te onderscheiden door enigszins resistent te blijken tegen een woelig marktklimaat. Althans deze resistentie is wat werd – en geregeld nog steeds wordt – beweerd. Hierin heeft winkelvastgoed zich weten te onderscheiden van andere vastgoedmarkten. Maar waar staat winkelvastgoed nu? Deze editie met als thema ‘Retail ‘ bevat velerlei perspectieven, afkomstig van een breed scala aan partijen, om een zekere richting te kunnen bieden voor het kunnen beantwoorden van deze vraag. Vanuit deze insteek is de tweede editie van jaargang negentien van SERVICE Magazine opgesteld. We zijn iedereen die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit magazine erg dankbaar. Dit heeft het mogelijk gemaakt om wederom een geslaagde editie neer te zetten.

Mede dankzij de enquête die in de laatste dagen van 2011 is opengesteld, hebben we als bestuur en redactie een goede indruk gekregen over wat de lezer van SERVICE Magazine verwacht, wat de sterke punten zijn, maar ook waar ruimte voor verbetering te vinden is. Een heuglijke bevinding was de bevestiging dat het magazine als zeer professioneel, informatief en van hoge kwaliteit wordt beschouwd. Het magazine zal uiteraard meegaan met het tijdperk van digitalisering, maar de hardcopy versie zoals deze nu voor u ligt heeft bewezen onmisbaar te zijn voor de lezers en andere betrokkenen. Het overbrengen van kennis en informatie staat centraal. Daarnaast is de verbinding en communicatie tussen bedrijven en studenten en deze partijen onderling, één van de speerpunten van SERVICE Magazine. Door het bereik te vergroten zullen we de communicatie tussen alle betrokkenen verbeteren en het belang ervan laten toenemen. Dit rekenen we tot een belangrijke ontwikkeling wat de bekendheid van SERVICE Magazine en Studievereniging SERVICE ten goede zal komen.

Zo kan het magazine niet alleen meer betekenen voor bedrijven waarmee we samenwerken, maar bovenal voor de auteurs met hun inhoudelijke bijdragen. Zowel het verbinden als het overbrengen van kennis die zijn oorsprong vindt in het SERVICE Magazine, hoeft niet alleen in tekstuele vorm middels het daadwerkelijke magazine plaats te vinden. Voornemen is om de publicatie van het magazine voortaan te laten verlopen in samenspel met een release evenement, dat de naam ‘SERVICE Symposium’ zal dragen. Hier zullen enkele auteurs spreken over onderwerpen die zij in dit magazine belicht hebben, onder andere om kennis te delen, discussies aan te wakkeren en na afloop te netwerken. Wederom een stimulans voor kennisoverdracht en het leggen en onderhouden van contacten. Op naar een groter bereik.

Naast de retail gerelateerde artikelen en een interview met ABN AMRO, bevat deze editie van het SERVICE Magazine artikelen buiten dit thema met onderwerpen als nieuwe verdienmodellen, professionaliteit van vastgoed in kinderopvang en vastgoedbeleggingen. Jos Smeets spreekt in het lectori salutem over de redesign van de bachelorfase. In de column, die geschreven is door Marijn Snijders, staat wederom retail centraal.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de artikelen en rubrieken die SERVICE Magazine rijk is. Namens de redactie en mijzelf wens ik u veel leesplezier toe.

 

Tim op Heij

Tim Op Heij

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2011 – 2012