Geachte lezer,

De afgelopen maanden heeft de redactie hard gewerkt om de tweede editie van SERVICE Magazine aan u te kunnen presenteren. Zoals u van ons gewend bent, bevat ook dit magazine weer een aandeel wetenschappelijke, vastgoedgeoriënteerde artikelen. Het thema van deze tweede editie beslaat het actuele onderwerp ‘Nederlandse Mainport regio’s’. Sinds eind 2016 vormt Brainport Eindhoven de derde mainport van Nederland, door haar nationale betekenis als economisch core gebied. De andere mainports zijn Schiphol Airport en Rotterdam Port. De afgelopen jaren zijn deze gebieden enorm uitgebreid, maar hun invloed op omliggende gebieden is nog nauwelijks onderzocht. De vraag die in deze editie van SERVICE Magazine centraal staat is daarom ook wat de invloed van de (geplande) uitbreidingen in de mainport regio’s van Nederland is op de nabijgelegen gemeenten en de bewoners van deze gemeenten.

De tweede editie van SERVICE geeft inzicht in deze vraag en in een aantal andere vragen omtrent de mainport regio’s van Nederland. Onze redacteuren Jan Hein Jonkergouw en Ruben Calon zullen het thema inleiden. Vervolgens beargumenteert de heer Seuren in het thema column welke investeringen benodigd zijn om de agglomeratiekracht, connectiviteit en het vestigingsklimaat van Brainport City Eindhoven te verbeteren. Daarna zal de heer Zuidberg de luchthavencapaciteit van Schiphol beschrijven en hoe deze uitgebreid dient te worden. De heer Wijntuin bespreekt de manier waarop luchthavens een voorbeeld vormen voor high traffic locaties en de heer Braam zal afsluiten met een toelichting van de relatie tussen kantoorprijzen en de ligging in de nabijheid van Schiphol Airport.

Bovendien beslaat dit magazine een breed scala aan rubrieken en wetenschappelijke artikelen die andere thema’s beschrijven. Zo zal de heer Arentze in het Lectori Salutem een introductie geven over een recommender systeem dat ontwikkeld is door de TU/e. Vervolgens zal mevrouw Buijs beargumenteren waarom we de transformatie van kantoren naar woningen moeten stimuleren. Ten slotte, zal mevrouw Brugmans haar ervaringen delen na één jaar praktijkervaring bij Twynstra + Gudde.

Lisanne Bergefurt
Hoofdredacteur 2017-2018