Geachte lezer,

De vastgoedmarkt is constant in beweging en kenmerkt zich door verandering. Deze editie van het SERVICE Magazine draagt het thema ‘binnenstedelijke herstructurering’, waarbinnen betrokken partijen de laatste jaren voor uitdagende vraagstukken hebben gestaan en creatief hebben moeten handelen om te kunnen functioneren op een wijze waar de aan sterke verandering onderhevige situatie naar verlangt. Het zal duidelijk worden dat stedelijke herstructurering verder gaat dan alleen het simpelweg fysiek vernieuwen van een bestaande stad. In de eerste editie van deze jaargang van het magazine komen verschillende veranderingen naar voren, waaronder duurzaamheid, vraaggerichtheid en krimp. Niet alleen de vastgoedmarkt, maar ook studievereniging SERVICE en de redactie van SERVICE Magazine zijn in beweging. Namens mijzelf en de huidige redactieleden dank ik voormalig hoofdredacteur Stefan Janssen en zijn redactie voor het neerzetten van drie zeer geslaagde edities van het magazine. Er rest ons niets anders dan ervoor te zorgen dat de inmiddels jarenlang durende opwaartse mars wordt voortgezet in deze negentiende jaargang. Inspelen op verandering middels verandering zal komend jaar centraal staan. Hierbij is het essentieel wat de lezers, maar ook de auteurs van het magazine verwachten, ook dat willen we dit jaar duidelijk stellen.

Wanneer we het over belangrijke veranderingen hebben mag digitalisering niet ontbreken. Dit geldt voor zowel het bestuur en het magazine als de wereld daarbuiten. In de rubriek ‘SERVICE Actief’ worden de ambities van het bestuur voor het komende jaar beschreven. Vanuit het oogpunt van de redactie is digitalisering één van de meeste belangrijke ambities. Meer en meer blijkt dat het op digitale wijze verkrijgen van informatie de tastbare vorm zoals boeken reeds ver voorbij is gestreefd. Voor u ligt een hard copy versie van het SERVICE Magazine welke, in ieder geval de komende edities, zijn vorm zal behouden. Wel zien wij een toekomst met mogelijkheden waar u, ongeacht de locatie, moeiteloos door een digitale versie van het magazine kunt bladeren waarbij u interactieve functies kunt genieten die in een papieren versie niet mogelijk zijn. Dit geeft ons de gelegenheid koppelingen te creëren met de social media, welke wij intensief trachten te gaan gebruiken. Dit jaar zal dus voor een groot deel in het teken staan van het analyseren van de haalbaarheid, potentie en de mogelijkheden betreffende een digitale versie van het magazine. Het streven is om het volgende bestuur en de volgende redactie een gedegen basis te geven waarop zij voort kunnen borduren.

Naast de artikelen van diverse partijen met ieder hun eigen visie omtrent het thema ‘binnenstedelijke herstructurering’ bevat dit magazine nog een aantal artikelen over andere actuele onderwerpen binnen de vastgoedwereld. Ook de vaste rubrieken waaronder ‘Vastgoed in het buitenland’, ‘Eén jaar in de praktijk’, de ‘Column’ en het ‘Lectori Salutem’ ontbreken niet. De laatstgenoemde rubriek is geschreven door ir. L.M.A.C. van de Ven, die dit studiejaar haar verbondenheid aan de TU/e zal beëindigen. Ik ben er zeker van dat ik ook namens mijn voorgangers spreek wanneer ik haar hartelijk dank voor de jarenlange bijdrage aan het SERVICE Magazine.

Tot slot wens ik u fijne feestdagen, een goed 2012 en natuurlijk veel leesplezier toe. We zullen als redactie ervoor staan om er een zo mooi en succesvol mogelijk negentiende jaargang van te maken.

 

Tim op Heij

Tim Op Heij

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2011 – 2012