Geachte lezer,

In het collegejaar 1992-1993 is SERVICE ontstaan. Inmiddels zijn we 20 jaar verder en dat moet gevierd worden! Dit betekent ook twintig jaar SERVICE Magazine. Door de jaren heen is SERVICE Magazine uitgegroeid tot een kennisinstituut in de vastgoedwereld. Twintig jaar SERVICE; dat komt neer op zo’n 60 magazines, 600 diepgaande vastgoedartikelen, 400 afgestudeerden en de bijbehorende scripties en een aanzienlijk netwerk van bedrijven en vastgoedprofessionals. En het mooiste van dit alles: SERVICE stelt deze kennis nog altijd gratis beschikbaar aan ons netwerk. Waarom? Omdat wij geloven dat dit de manier is om van de vastgoedsector een professionele wereld te maken.

Het thema van zowel het lustrum als dit magazine is ‘Shift Happens’; een positieve kijk op de veranderingen in vastgoedland. Als de crisis iets duidelijk gemaakt heeft, dan is het wel dat er iets moest veranderen, in zowel de denkwijze als de nanciering van bouwkundige projecten. Zoals met iedere verandering, zal niet iedereen gelijk in de boot stappen, maar is het een geleidelijk proces. Aanvankelijk werd geprobeerd om het oude systeem met veel kunst- en vliegwerk in stand te houden, maar de realiteit wordt langzamerhand onder ogen gezien. Banken zijn niet meer in staat om woningaankopen te nancieren, wetende dat de waarde van het ge nancierde goed komende jaren zeer waarschijnlijk onder de nancier- ingswaarde zal zakken. Helaas was er een crisis voor nodig om dit te beseffen, maar onze spaargelden zijn weer een stukje veiliger. Daarnaast zijn er nog vele kantoren die zeer waarschijnlijk voorgoed leeg blijven staan. Gelukkig wordt steeds meer duidelijk dat het einde van het huurcontract, niet het einde van het gebouw hoeft te betekenen. Ook de lang gehoopte verduurzaming van de gebouwde omgeving vindt steeds sneller plaats. Het besef dringt door dat verduurzaming geen ‘geitenwollen-sokken-gedoe’ is, maar dat het nancieel rendabel kan zijn. Moeder Natuur zal ons zeer waarschijnlijk dankbaar zijn. Al met al heeft deze crisis de Westerse Wereld weer met beide benen op de grond gezet, en dat is ook wat waard. Dit magazine gaat in op deze verandering en zal volledig hierop gericht zijn. Het vaste stramien hebben we ietwat losgelaten om hier uitgebreid op in te gaan. Vanwege ons jubileum en het thema hebben we ervoor gekozen om de achterkant van ons magazine te schenken aan een goed doel: Habitat for Humanity, een organisatie die zich inzet voor huisvesting voor kansarme mensen. Je vraagt je bijna af waar we ons in Neder- en vastgoedland eigenlijk zorgen om maken?!

Het droevige van deze positieve editie is dat het de laatste is waar wij als redactie de hand aan mogen leggen. Met gezonde tegenzin draag ik dit blad dan ook over aan mijn opvolger. Daarentegen weet ik zeker dat hij of zij het magazine, net als vorige jaren, naar een hoger niveau zal tillen. Stilstaan is immers geen optie. Ik wil van de gelegenheid gebruik maken om enkele personen te bedanken voor deze fantastische ervaring. Allereerst de redactie. Hun inzet en toewijding hebben bijgedragen aan de kwaliteitsslag die we ook dit jaar weer hebben kunnen bewerkstelligen. Daarnaast wil ik graag onze trouwe sponsoren bedanken. Dankzij hen is dit blad nog steeds gratis voor onze 1.500 leden, waardoor de kennisverspreiding laagdrempelig is en zal blijven. Als laatste onze auteurs, die zich al jaren belangeloos inzetten en hun kennis inzetten om dit blad interessant te houden. Wij hopen dat we u, als lezer, weer de nodige interessante artikelen hebben kunnen voorschotelen. Het was ons een waar genoegen. Op naar de volgende 20 jaar!

Namens de redactie van SERVICE Magazine,

Ivo Schepers
Hoofdredacteur