De corporatiesector, een onderdeel van de vastgoedmarkt dat wellicht niet het meest in het oog springt door bijvoorbeeld spectaculaire gebouwen, maar welke wel een belangrijk onderdeel vormt binnen de Nederlandse markt. Deze markt ondergaat op dit moment een aantal belangrijke transformaties. Zo is er de overname van een deel van Vestia’s vastgoedportefeuille door het Duitse Patrizia, een van de eerste grote overnames, en is er een toenemende interesse in andere Nederlandse woningportefeuilles. Verwacht wordt dan ook dat het aantal overnames in de komende tijd zal toenemen (Capital Value, 2015).

Deze transacties worden in bepaalde mate gevoed door de herziening van de Woningwet, welke recent door de Eerste Kamer is gekomen. Deze nieuwe Woningwet houdt kortgezegd in dat corporaties terug moeten naar de hoofdtaak, namelijk het bieden van huisvesting voor mensen die het financieel en/of maatschappelijk moeilijk hebben. Belangrijke stappen hierin zijn het terugbrengen van het bezit naar de kernregio en het scheiden van het DAEB en niet-DAEB bezit. Dit wordt allemaal besproken in ons thema: Ontwikkelingen in de corporatiesector.

Daarnaast hebben we ook weer een uitgebreide invulling aan rubrieken en artikelen voor u die een ander onderwerp aansnijden. Zo komt het retailvastgoed uitgebreid aan bod. Geri Wijnen schrijft over de uitdagingen in het huidige retailvastgoed en Frank Quix bekijkt de problemen bij Leidsche Rijn Centrum. De ONE van Heijmans brengt een nieuw woonconcept, welke wordt toegelicht door Anneke Timmermans. Door Mathieu Van Marcke wordt de digitale (r)evolutie binnen de vastgoedwereld aangestipt. Ditmaal wordt de column ingevuld door Wouter Swolfs, incubation manager bij Deloitte: hij grijpt het KODAK-moment aan om u als lezer aan het denken te zetten over de manier waarop projectteams, organisaties en bedrijven omgaan met dit fenomeen.

Als laatste rest mij u te bedanken voor de interesse in het magazine, wat mij de kans gaf dit jaar als bestuurslid actief te zijn bij SERVICE en samen met de redactie dit magazine een jaar lang te mogen publiceren. Daarnaast zou ik graag onze lay-out specialist, de raad van advies, de sponsoren, auteurs en overige betrokken partijen en boven alles de redactie willen bedanken voor de inzet die de publicatie jaargang 22 van het SERVICE Magazine heeft mogelijk gemaakt. Dan sluit ik af met u voor de laatste maal namens de redactie heel veel leesplezier te wensen.

Capital Value (2015). Buitenlandse interesse voor Nederlandse huurwoningen verder toegenomen

 

StephanStephan Kerperien

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2014-2015