Geachte lezer,

Nieuwe ronde, nieuwe kansen! De zeventiende jaargang van het SerVicE magazine is aangebroken en mijn voorganger, Dominique Gijzen, heeft alweer enkele maanden geleden het redactiestokje aan mij overgedragen. Allereerst wil ik hem bedanken voor het continueren en waarborgen van de kwaliteit van het magazine. Want, bladerend door oude edities van het magazine, valt één ding op: het magazine heeft dan wel afgelopen zeventien jaar enkele flinke gedaantewisselingen ondergaan, de kwaliteit van de artikelen is altijd hoog gebleven.

Toch is er natuurlijk altijd ruimte voor verbeteringen. ‘Where innovation starts’ is het motto van de Technische Universiteit Eindhoven, en wij, als redactie van het SerVicE magazine innoveren graag mee. Voor dit magazine zijn hier al enkele resultaten van zichtbaar. Zo zal het thema voortaan ingeluid worden met een korte toelichting op het thema en de themagerelateerde artikelen. Ook is de lay-out aangepast om een sterkere en rustigere uitstraling te creëren. Voor volgende edities hopen wij u meer resultaten van onze innovatie te kunnen tonen.

Ook het nieuwe bestuur van SerVicE wil blijven innoveren. Beleidspunten als internationalisering, professionalisering en intensivering van de contacten met leden moeten ervoor zorgen dat SerVicE een bloeiende studievereniging met enthousiaste leden blijft. De voorzitter van SerVicE, Stef de Vos, zal in de rubriek ‘SerVicE actief’ verder ingaan op deze beleidspunten.

In deze editie bieden wij u weer een breed scala aan interessante vastgoedgerelateerde artikelen aan. Het thema ‘Leisure’ zal in de Lectori Salutem worden ingeleid door mevrouw Van de Ven. Voor een omschrijving van de artikelen die het thema verder kleur zullen geven verwijs ik u voortaan naar de reeds eerder genoemde, nieuwe rubriek ‘Introductie thema’. Naast de themagerelateerde artikelen treft u een artikel aan van mevrouw Van Liebergen en de heer Leijten. Zij zullen in het artikel ‘Crisis of kansen op de woningmarkt’ een uiteenzetting geven over het belang van consumentgericht bouwen. Verder zal de heer Viruly, professor aan de universiteit van Johannesburg, in zijn artikel ‘What is different about real estate markets in emerging countries’ ingaan op de problemen van buitenlandse ontwikkelaars in ontwikkelingslanden. De heren Jans en Kieboom en mevrouw Jannink zullen in hun artikel ‘Risicomanagement in de gezondheidszorg’ de veranderingen in het bouwproces voor ziekenhuizen beschrijven. Tot slot zullen de heren Van der Leij en Van der Weerd ingaan op de problemen rond de aanbestedingen van gebiedsontwikkelingen in hun artikel ‘Succesvol aanbesteden’.

Het is een roerig jaar geweest voor velen. Ook in Nederland zijn we helaas niet ontkomen aan massaontslagen en faillissementen. Met name in de bouwwereld laat de crisis zich hard voelen. Gelukkig is een licht herstel van de economie reeds zichtbaar. Het is te hopen dat dit herstel zich in 2010 voortzet en ook de bouwwereld meeneemt uit het dal. Er rest mij daarom niets anders dan u fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2010 te wensen.

 

Jan Martijn Buruma

Jan Martijn Buruma

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2009 – 2010