Heeft u eigen kosten gemaakt die door SERVICE gedeclareerd kunnen worden? Vul dan onderstaand document in en stuur dit samen in met het bewijs van betaling.

Indienen kan zowel digitaal via finance@service-studievereniging.nl als fysiek via het postvak van de penningmeester