SERVICE heeft naast het doel om het gat tussen het werkveld en studenten zo klein mogelijk te maken ook het doel om de studenten goed te informeren over het onderwijs op de Technische Universiteit Eindhoven. Voor vragen, opmerkingen en aanmerkingen met betrekking tot het onderwijs kun je bij ons terecht. Wij zijn bijna 24/7 bereikbaar via:

   

Of spreek het bestuur aan tijdens evenementen, als je ons ziet lopen in de gang of kom langs op vloer 2 van Vertigo.

 

Bachelor

Bouwkunde is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. Je leert samen met anderen woonhuizen, wijken, musea, kantoren et cetera tot stand te brengen. Dit doe je op een multidisciplinaire manier. Ontwerp, techniek en proces vormen de rode draad binnen de major. Bouwkunde is ook een multischaal opleiding. Je houdt je zowel bezig met het detailniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen of akoestiek. Maar je leert ook op macroniveau te kijken naar het grote geheel in de gebouwde omgeving. Kijk voor meer informatie op de volgende sites:

Bachelor Architecture, Urbanism and Building Sciences

Studiegids Bachelor

 

Master

De mastertrack Urban Systems and Real Estate (USRE) houdt zich bezig met het managen en ontwikkelen van vastgoed op zich en van steden als geheel, en met het ontwikkelen van systemen om ontwerpers en beleidsmakers te ondersteunen. De focus van de mastertrack ligt dus op twee niveaus: het functioneren van de stad als geheel en van de aparte componenten van de stad, zoals de lokale woningmarkt, winkelgebieden en openbare ruimte. Ook de manier waarop deze verschillende componenten zijn verbonden krijgt de aandacht. Door deze niveaus goed te begrijpen en te kunnen voorspellen wordt het mogelijk steeds slimmere steden te ontwikkelen. Kijk voor meer informatie op de volgende sites:

Master Architecture, Building and Planning

Mastertrack Urban Systems and Real Estate

Studiegids Master

 

Afstuderen

In het tweede jaar van de master staat het afstudeerproject centraal. Door de breedte van het totale aandachtsgebied van vastgoedbeheer zijn er voldoende mogelijkheden tot het kiezen van een afstudeerthema. Voorwaarde is dat het thema past binnen het onderzoeksprogramma van de leerstoel. Naast fundamenteel- gaat het hierbij ook om toegepast-wetenschappelijk onderzoek. Oude afstudeerverslagen van USRE en REMD zijn op te vragen via onze database.

In overleg met de afstudeerdocent is het mogelijk extern bij een bedrijf het afstudeerproject uit te voeren. Gezocht zal hierbij worden naar een afstemming van het onderwerp op het onderzoeksprogramma van de leerstoel enerzijds en de belangstelling van het bedrijf anderzijds. De docenten kunnen desgewenst behulpzaam zijn bij het aandragen van contacten in het bedrijfsleven. Ook ziet SERVICE op dit punt voor zich een taak weggelegd door het onderhouden van stage vacatures. De student is echter wel zelf verantwoordelijk voor het leggen van deze contacten en het eventueel voeren van gesprekken. Contacten met het bedrijfsleven krijgen verder vorm door de intensieve samenwerking van de leerstoel met de studievereniging SERVICE.