SERVICE heeft naast het doel om het gat tussen het werkveld en studenten zo klein mogelijk te maken ook het doel om de studenten goed te informeren over het onderwijs op de Technische Universiteit Eindhoven. SERVICE streeft erna informatie te verstrekken over zowel het bacheloronderwijs van de studie bouwkunde als over de mastertrack Real Estate (RE).

Voor vragen, opmerkingen en aanmerkingen met betrekking tot het vastgoedonderwijs kunnen jullie bij ons terecht. Wij zijn bijna 24/7 bereikbaar via:

     

Of spreek ons aan tijdens evenementen, als je ons ziet lopen in de gang of kom langs op vloer 2 van Vertigo.

Voor een uitgebreider overzicht over het Bouwkunde en Vastgoedonderwijs hebben we alle informatie opgesplitst in drie onderdelen:

 

Databank Stadsvernieuwing
De databank bevat boeken en andere informatie gericht op de afstudeerrichtingen USRE. De catalogus van de databank vind je hier.

De databank is een informatiebron voor studenten van het bachelortraject Proces (voorheen Management & Stedebouw), vastgoed studenten en stedebouw studenten. Hier zijn boeken, tijdschriften, folders, nota’s, rapporten, projectverslagen, afstudeerverslagen, dictaten van de betreffende studierichtingen en overige specifieke vakliteratuur te vinden. Adri Proveniers is de beheerder van de databank en helpt de studenten bij het vinden van informatiemateriaal.

De Databank Stadsvernieuwing is tijdens de collegeweken en zelfstudieweken van de faculteit Bouwkunde geopend op maandag t/m donderdag van 9.00 – 12.30 uur en van 13.30 – 17.00 uur. Locatie: Vertigo 8.20