Beste Lezer,

Voor sommigen is de vakantie wellicht al begonnen. Andere kijken er lonkend naar uit. Ook voor ons, het bestuur van studievereniging SerVicE, is de vakantie nu begonnen. Dat betekent dat dit het laatste magazine is voor dit bestuursjaar. Volgend jaar zal de scepter overgedragen worden aan een nieuw bestuur. Dit is dan ook mijn laatste magazine waarbij ik als hoofdredacteur heb mogen fungeren. Daarom wil ik iedereen bedanken voor hun bijdragen aan dit magazine. En wens ik het nieuwe bestuur een goed jaar toe.

In het afgelopen magazine is helaas een fout geslopen. In de quote boven het Artikel van de heer Smeets en Havermans had uiteraard moeten staan “‘ontketenen’ van de gegijzelden…” in plaats van ontkennen.

Ondanks de crisis blijkt iedereen het drukker te hebben dan voorheen. Op excursies in het buitenland kwamen ons verhalen ter ore van sprekers die de dag doorkwamen met beursstanden volgen en het nieuws kijken. Maar in eigen land zijn mensen toch druk bezig. Misschien dat het wel door de aankomende vakantie periode kwam. Of deze kille tijden zijn het moment om andere taken op te pakken.

Iedereen is natuurlijk benieuwd naar wat er na de vakantieperiode gaat gebeuren. Sommige speculeren over nog slechtere tijden met een extra gevaar, de griep. Maar stilletjes hoopt iedereen op een ommekeer van deze crisis. We hadden hier natuurlijk graag antwoord op gegeven in deze editie, gewijd aan de crisis. Maar dat zou niet meer zijn dan nog een speculatie. Wel zag ik de afgelopen week op RTL(7) weer eens een glimlach bij het financieel nieuws en het aandeel groene pijltjes lijkt toe te nemen. En vandaag staat de AEX voor de achtste dag op winst. Maar aan de andere kant horen we nog altijd over ontslaggolven en uitzendbureaus die het niet zo goed doen.

Wat kunt u deze keer verwachten in dit magazine. Onder andere een reisverslag van onze studiereis naar Toronto en een interessant artikel over de lokale markt aldaar. Onlangs is er ook een lezing georganiseerd door SerVicE. De spreker hiervan, de heer Kramer, schrijft in dit magazine over het uittreden van corporaties uit het bestel.

In het kader van de demografische krimp heeft Rob Senden een onderzoek uitgevoerd naar een passende strategie. In samenwerking met de heer Smeets is hier een interessant artikel uit voort gekomen. En de heer van Beukering schrijft over het belang van vooruitdenken dat zeker in deze tijden maar ook in toekomst van uiterst belang is. Daarnaast uiteraard nog vele andere interessante artikelen.

Met deze Redactioneel neem ik afscheid als hoofdredacteur van SerVicE Magazine en wens ik mijn opvolger veel succes.

 

Dominique Gijzen

Dominique Gijzen

Hoofdredacteur SerVicE Magazine
2008 – 2009