Geachte lezer,

Nieuwe ronde, nieuwe kansen. Het 20e SERVICE-bestuur is reeds maanden hard aan de slag om de leden een waardige aanvulling op hun studieprogramma te bieden. Door de kabinetsplannen wordt deze taak steeds moeilijker, maar met beperkte middelen gaan wij ons dit jaar inzetten om er een prachtjaar voor onze leden én voor onszelf van te maken. Naast de nodige activiteiten brengt SERVICE ook dit jaar drie keer een wetenschappelijk gericht vastgoed magazine uit, genaamd SERVICE Magazine. Het 19e bestuur, onder leiding van Tim Op Heij, heeft zijn taken keurig overdragen en een degelijke basis neergelegd waarop de huidige commissie verder zal bouwen. De nieuwe commissie bestaat uit Iris van Donselaar, Sandra van den Helm, Barzien Khoshbakht, Lieke van der Wal en ondergetekende. Het blad dat nu voor u ligt is het resultaat van het enthousiasme en de inspanningen van deze commissie.

Het thema van dit magazine is “afwaarderen”. Het blijkt een thema te zijn dat in de praktijk slechts beperkt bespreekbaaris . Voor dit magazine hebben we een aantal auteurs gevonden die hun visie op het onderwerp met u willen delen, waarvoor wij dankbaar zijn. Het resultaat van de inspanningen van de auteurs is zeker niet onverdienstelijk.

Als laatste wil ik Pauline van den Berg welkom heten aan de leerstoel Real Estate Management & Development. Het bestuur van SERVICE is verheugd dat er in navolging van stijgende interesse in de master REM&D, ook via het aantrekken van nieuwe docenten wordt gewerkt aan het leveren van voldoende hoogwaardige onderwijs.

Wij zien de toekomst rooskleurig tegemoet en alle bestuurs- en commissieleden zetten de schouders eronder, om van dit vierde lustrumjaar een onvergetelijke ervaring te maken voor iedereen. We wensen u veel leesplezier toe, alvast de beste wensen voor het nieuwe jaar en dat het voor eenieder op alle fronten een succesvol jaar mag worden!

 

Ivo Schepers

Hoofdredacteur SERVICE Magazine
2012-2013

Redactie 2012-2013

Sandra van den Helm, Lieke van der Wal, Ivo Schepers, Iris van Donselaar, Barzien Khoshbakht