Eén jaar in de praktijk

Editie: 25.1 Retail in de periferie

Published on: 23 december 2017

Anne-Floor Blonk studeerde in november 2016 af aan de opleiding Real Estate Management & Development met een onderzoek naar de invloed van de nieuwe Woningwet op de beschikbaarheid en duurzaamheid van sociale huurwoningen. Sinds februari 2017 werkt Anne-Floor bij Finance Ideas als adviseur voor woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers.


Alweer een jaar geleden was ik druk met de afronding van mijn scriptie voor mijn master. Dat betekent ook dat het anderhalf jaar geleden is dat ik voor het eerst binnenstapte bij mijn huidige werkgever: Finance Ideas. Een bedrijf dat (financieel) advies geeft over maatschappelijk vastgoed. Toen ik begon met studeren had ik nooit gedacht bij een financieel adviesbureau terecht te komen.

Na een klein uitstapje naar psychologie, waar ik mijn interesse niet in vond heb ik gekozen voor de studie bouwkunde. Gebouwen hebben altijd mijn interesse gewekt  en vroeger zei ik dat ik architect wilde worden. Gedurende mijn bachelor bleek dat ik veel enthousiaster werd van het totaalplaatje van een bouwproject dan van puur het ontwerpproces. Daarop aansluitend heb ik ervoor gekozen om de master Real Estate Management and Development aan de TU in Eindhoven te volgen.

Tijdens mijn afstuderen heb ik me gericht op woningcorporaties, om precies te zijn de nieuwe Woningwet. Mijn voorkeur lag bij afstuderen in combinatie met een stage. Mijn  gedachte was dat het interessant zou zijn om dit bij een woningcorporatie te doen om te zien hoe zij deze nieuwe wetgeving ervaren. Tijdens het schrijven van mijn onderzoeksvoorstel waarbij ik zocht naar literatuur over de nieuwe Woningwet kwam echter Finance Ideas regelmatig naar boven. Onderdeel van Finance Ideas was een  woningwet team, hier was veel kennis aanwezig over de wet- en regelgeving, maar ook met de uitwerking in de praktijk bij verschillende woningcorporaties. Passend bij mijn onderzoek was dit natuurlijk een ideale plek om af te studeren en zo geschiedde.

Onderdeel van deze afstudeerstage was dat ik ongeveer twee dagen in de week zou meewerken zodat ik het bedrijf goed kon leren kennen. Het eerste grote project waar ik aan heb meegewerkt, waren de nacalculaties van vijf projecten van een woningcorporatie. Vijf projecten met wisselende projectmanagers die allen anders zijn ingerekend; deze zijn niet vergelijkbaar. Aan ons de opdracht om deze wel vergelijkbaar te maken. Af en toe was ik het spoor bijster door alle afwijkingen in de aangeleverde stukken. Tegelijkertijd betekende dit ook een enorme uitdaging. Door met elkaar de tanden erin te zetten, is er uiteindelijk een mooi product opgeleverd! Later in mijn stageperiode heb ik meegewerkt aan een onderzoek naar de haalbaarheid van een gemiddeld energielabel B in 2020 voor de woningcorporaties. Door het meewerken ben ik erg enthousiast geworden over het werken als adviseur, omdat je werk ontzettend divers is.

Toen ik de kans kreeg om na mijn afstuderen bij Finance Ideas aan de slag te gaan heb ik dit ook gedaan. Omdat het werkende leven toen opeens heel dichtbij kwam, ben ik twee maanden later pas begonnen met werken zodat ik eerst nog een reis kon maken naar het mooie en heel bijzondere Nieuw-Zeeland.

Op 1 februari 2017 was mijn eerste echte werkdag. Fijn om bij een best spannende gebeurtenis terug te mogen keren naar een bekende omgeving. Deze start betekende overigens wel dat ik vanaf dat moment elke dag vroeg uit de veren moet om rond kwart over 7 van huis te kunnen vertrekken.

Ik kan wel stellen dat geen enkele week er tot nu toe hetzelfde heeft uitgezien. Als adviesbureau werken wij voor drie klantgroepen, te noemen woningcorporaties, zorginstellingen en institutionele beleggers. Binnen deze klantgroepen zijn de opdrachten al zeer divers en omdat ik in alle drie de sectoren actief ben, heb ik zeer afwisselende werkzaamheden.

Voor woningcorporaties heb ik me bijvoorbeeld bezig gehouden met het ontwikkelen van een meerdaagse training over de financiën in de corporatiesector. De corporatiesector is niet te vergelijken met een commerciële partij als het gaat om keuzes die worden gemaakt. Betaalbaarheid en beschikbaarheid spelen een grote rol voor woningcorporaties, waardoor de financiën er heel anders uitzien. Voor mij een zeer leerzame opdracht, omdat ik vanuit mijn opleiding niet echt financieel onderlegd ben. Ook het bijwonen van de training was zeer leerzaam,  een leuke bijkomstigheid was dat ik hier direct resultaat zag van het materiaal dat ik heb gemaakt. Het is leuk om te zien dat de cursisten enthousiast zijn over een nieuwe training.

Een hele andere opdracht betrof het doen van een woningmarkt onderzoek voor een woningfonds. Dit fonds wil haar portefeuille uitbreiden, maar niet in de voor de hand liggende groeiregio’s als Amsterdam en Utrecht, omdat hier het zusterbedrijf reeds in opereert. We hebben dit onderzoek gedaan aan de hand van een aantal trends op het gebied van demografie, arbeid, technologie en duurzaamheid. Af en toe voelde het alsof ik weer een scriptie aan het schrijven was, maar dan wel met een veel concreter doel. ‘Datacrunchen’ met collega’s waar je vervolgens hele mooie plaatjes van kan maken, kan soms leiden tot veel voldoening.

Een ander project was in opdracht van een woningcorporatie in Friesland. Voor een gemiddeld energielabel B hadden zij de zaken reeds op orde en wilden daarom een stap verder kijken. Vanuit de sector is de afspraak gemaakt dat woningcorporaties een plan van aanpak gaan maken om tot een CO2-neutrale portefeuille te komen in 2050. Voor deze woningcorporatie in Friesland heb ik samen met een collega een doorkijk gegeven in de mogelijke scenario’s om tot een C02-neutrale voorraad te komen. Dit had een redelijk technische invalshoek. Vervolgens hebben wij de bestaande portefeuille van de corporatie in een rekenmodel verwerkt en zo gekeken in welk tempo verduurzaamd kan worden zonder dat gezonde financiële ratio’s in gevaar komen. Hierbij heb je veel contact met de klant, omdat het belangrijk is dat zij zich kunnen vinden in het financiële plaatje dat uit het rekenmodel komt, het is immers hun portefeuille.

Mijn verwachting van het werken bij een organisatie die een breed scala aan projecten heeft, was dat de projecten die mooi aansluiten bij je vooropleiding door jou worden uitgevoerd. Zo werkt het niet helemaal bij Finance Ideas; door mee te draaien in elke sector wordt veel nieuwe kennis vergaard. Door alle verschillende projecten die ik van mijn stage tot nu toe heb uitgevoerd, heb ik al een enorme leercurve doorgemaakt en er valt nog zoveel meer te leren. Wellicht was ik tijdens mijn studie af en toe wat laks en  niet altijd even gemotiveerd om te leren.  Nu vind ik het ontzettend leuk om bij de afsluiting van een project te realiseren dat ik er weer veel van heb opgestoken.

Daarnaast heb ik ook al veel geleerd op andere vlakken die bij het werkende leven horen. Ten eerste ben je vanaf dag één een volwaardige werknemer en krijg je verantwoordelijkheid voor lopende projecten. Het is dus zaak dat je zelf in de gaten houdt wat wanneer af moet. Soms ben je met vijf verschillende opdrachten bezig, dan is plannen niet onbelangrijk. Enerzijds geeft het een voldaan gevoel om verantwoordelijkheid te krijgen, anderzijds betekent dit ook dat je eerder tegen moeilijkheden aanloopt. En dan is het van belang je te realiseren dat je past net bent begonnen met werken en dat je collega’s hebt die je kunnen helpen. Dat was iets waar ik in het begin aan moest wennen; dat het heel normaal is dat je niet alles weet vanaf dag één weet en dat vragen altijd gesteld mogen worden. Waar ik het in het begin lastig vond om vragen te stellen , haal ik daar nu veel plezier uit, omdat het  vaak leidt tot leerzame discussies.

Met het einde van het jaar in zicht komt ook een jaar werkervaring dichterbij. Ik denk dat ik wel kan zeggen dat ik het leukste vind aan het werkende leven dat ik nog geen jaar werkzaam ben bij een Finance Ideas maar wel al bij zulke belangrijke en interessante projecten ben betrokken. En dan niet betrokken in de zin van kleine uitzoekklussen, nee echt betrokken als volwaardig lid van een projectteam. Daarnaast probeer ik soms terug te denken aan mijn stageperiode om te realiseren dat ik gaandeweg een enorme groei heb doorgemaakt. Misschien is het dan toch waar dat je het pas echt in de praktijk leert.

Mail the editors