SERVICE Actief

Editie: 23.1 - Zorgvastgoed: ontwikkelingen in de care sector

Published on: 31 januari 2016

In dit artikel zal ik na een korte mededeling een terugblik geven op het afgelopen jaar en vervolgens een uitspraak doen over de ambities van SERVICE voor collegejaar 2015-2016.


Met gepaste trots schrijf ik dit artikel in het eerste SERVICE magazine van jaargang 23. Voor het bestuur is dit een eerste opzet richting een succesvol bestuursjaar. In dit artikel zal ik na een korte mededeling een terugblik geven op het afgelopen jaar en vervolgens een uitspraak doen over de ambities van SERVICE voor collegejaar 2015-2016.

Komend jaar staat een grote verandering op ons te wachten. Het bekende SERVICE kantoor op vloer 5 van Vertigo (faculteit Bouwkunde) zal verdwijnen en we zullen verplaatsen naar vloer 2. Hier delen wij, net zoals voorheen, een ruimte met de overige sectievereniging van de faculteit Bouwkunde. Maar aangezien we zijn gedegradeerd in het aantal vierkante meters, zullen we mee moeten gaan met de tijd en zijn we onderhevig aan het flexplek principe. Vanwaar het flexplek principe? Zoals de landelijke, misschien wel wereldwijde trend zich al enige tijd voordoet, is nu ook Vertigo hier onderhevig aan. Het verdwijnen van ons SERVICE kantoor is een voorbeeld van de gevolgen van de herinrichting van de gehele TU/e campus. Waar wij natuurlijk erg op ons kantoor gesteld waren, kunnen we als jong vastgoed professionals natuurlijk niet anders dan instemmen met de structuurvisie van de TU/e. Deze verhuizing heeft vorig jaar al een hoop in beweging gebracht. Het bestuur heeft deze verandering aangegrepen als kans en er op succesvolle wijze op geanticipeerd. In ‘Terugblik’ wordt hier verder over uitgeweid.

Terugblik
Afgelopen jaar in acht genomen kan gesteld worden dat het 22e bestuur een succesvol en bewogen jaar heeft gehad. Naast de vooraf bekende beleidspunten, die later besproken zullen worden, zijn er ook wat onbekende zaken op hun pad gekomen. Met name de verhuizing van het SERVICE kantoor heeft voor de nodige ophef gezorgd. Aangezien er vrijwel zeker op vierkante meters ingeleverd zou gaan worden, ontstond de angst voor het verliezen van een stukje SERVICE identiteit. Een kantoor draagt immers bij aan de identiteit van een organisatie. Duidelijk werd dat de online zichtbaarheid en bereikbaarheid van de vereniging dit moest gaan compenseren. Daarnaast werd het hoog tijd om mee te gaan met de veranderde behoefte van onze leden en ons meer te richten op een digitaal platform in plaats van een fysieke ontmoetingsplaats. Met blik op het resultaat kan gesteld worden dat het 22e bestuur een goede weg is ingeslagen.

Verder heeft het 22e bestuur zich gericht op een aantal beleidspunten. Een belangrijk beleidspunt was het vergroten van de betrokkenheid van Bachelor- en Schakelstudenten bij SERVICE. Een terugkerend beleidspunt, waar het 22e bestuur goed werk van heeft gemaakt. Dit jaar maken immers twee schakelstudenten en één bachelor student deel uit van het bestuur en ook in de commissies zijn zowel Bachelor- als Schakelstudenten vertegenwoordigd. Een tweede beleidspunt was het organiseren van meer studie gerelateerde activiteiten. Dit heeft geresulteerd in een interessante lezing van Vasco van der Boon en drie uiteenlopende inhousedagen bij verschillende bedrijven. Natuurlijk kunnen daarnaast de business trip naar Frankfurt en de studiereis naar Hong Kong niet ongenoemd blijven. Kortom, een succesvol jaar waarin naast de bekende terugkomende activiteiten ook een erg belangrijke koerswisseling is geïnitieerd.

Ambities
Vanwege de koers die SERVICE vorig jaar is ingeslagen heeft het 23e bestuur een goede basis om op voort te bouwen. Naast dat de verhuizing dit jaar zal plaatsvinden, is een van de speerpunten ‘het optimaliseren van het media beleid, met als doel een grotere online zichtbaarheid en bereikbaarheid’. Nu het middel aanwezig is, zal er gekeken moeten worden naar hoe we van deze site zo optimaal mogelijk gebruik kunnen maken. Tot op heden levert de site alleen maar positieve reacties en resultaten op en het is aan ons om deze positieve trend door te zetten. Verder wordt er dit jaar gezocht naar een juiste invulling van SERVICE in de nieuwe master structuur: de Graduate School. De master- track waaraan SERVICE gelieerd is, heet tegenwoordig Urban Systems and Real Estate. Bij de juiste keuze van vakken kan nog steeds het oude programma gevolgd worden, maar desalniettemin is de focus nu verdeeld over Urban Systems en Real Estate. SERVICE is een studievereniging die zich inzet voor in vastgoed geïnteresseerde studenten, echter kan deze structuurwijziging niet geheel genegeerd worden. Het is aan het 23ste bestuur om hier een juiste invulling voor te vinden.

Ondanks deze veranderingen wordt er dit jaar natuurlijk met net zoveel aandacht gewerkt aan de vaste activiteiten. Zo worden er weer drie magazines uitgebracht en de bijhorende symposia georganiseerd. Ook worden er weer een meerdaagse excursie en een studiereis op touw gezet, dit jaar naar respectievelijk Parijs en Tokyo. Daarnaast blijven ook het betrekken van Bachelor- en Schakelstudenten en het uitbreiden van het alumninetwerk speerpunten voor dit collegejaar.

Tot slot
Mocht u meer willen weten over studievereniging SERVICE en al haar activiteiten of wilt u informatie ontvangen over een eventuele samenwerking of advertentiemogelijkheden, dan kunt u contact met ons opnemen. SERVICE is te volgen via Twitter, LinkedIn, Facebook en natuurlijk via onze vernieuwde website www.service-studievereniging.nl.

 

Met vriendelijke groet,
Namens het SERVICE bestuur 2015-2016

Robin Junker

 

 

T.R. (Robin) Junker
Voorzitter

 

Mail the editors