Eén jaar in de praktijk

Editie: 25.2 De Nederlandse mainportregio's

Gepubliceerd op: 04 april 2018

Ongeveer een jaar geleden studeerde ik af aan de master Real Estate Management and Developement en een maand later begon ik bij Twynstra Gudde als junior adviseur. Ondertussen werk ik alweer een jaar en heb ik een ongelofelijk leuk en leerzaam jaar meegemaakt.


Ik werk bij de BV Huisvesting, Vastgoed en Facility Management van Twynstra Gudde en mijn directe collega’s zijn zowel projectmanagers als adviseurs. Als junior krijg je de mogelijkheid om je te ontwikkelen in beide disciplines, dus in mijn dagelijkse werkzaamheden hou ik me zowel bezig met projectmanagement als adviesklussen. Onze opdrachtgevers bevinden zich voornamelijk in de publieke en de semipublieke sector. Dit betekent dat wij veel werken voor gemeenten, onderwijsinstellingen, de Rijksoverheid, regio’s en veiligheidsregio’s. Voor mij staat dat gelijk aan werken aan bijzondere vastgoedvraagstukken en gebouwen, zoals stadskantoren, universiteitsgebouwen, rechtbanken en brandweerkazernes.

Mijn eerste ‘echte’ opdracht – waaraan ik overigens nu nog steeds werk – is het Groninger Forum-project. Het Groninger Forum is een gebouw waarbij geen enkele gevel recht staat, die ‘aardbevingsbestendig’ is gemaakt, die bijzondere functies heeft, zoals filmzalen, en die ontworpen is door meerdere architecten. Dit zijn slechts enkele eigenschappen van het gebouw die ervoor zorgen dat het gebouw en daarmee mijn werkzaamheden erg uitdagend, maar ook leerzaam zijn. Een á twee keer per week ben ik in Groningen te vinden waar ik als projectleider verantwoordelijk ben voor een aantal zaken, zoals het voorbereiden en het voorzitten van het eigenaar- en gebruikersoverleg. In dit overleg worden bouwkundige, esthetische en installatietechnische punten besproken en afgestemd tussen de toekomstige eigenaar en gebruiker van het gebouw en de adviseurs.

Een hele andere opdracht waaraan ik het afgelopen jaar gewerkt heb, was een rekenkameronderzoek naar gemeentelijk vastgoed bij vijf gemeenten. Het doel van dit onderzoek was inzicht geven aan de gemeenten en het overkoepelende samenwerkingsverband over hun vastgoedbeleid over en de vastgoedgegevens van gemeentelijk vastgoed. Ik was verantwoordelijk voor het onderzoek over het vastgoedbeleid, waarbij ik onder andere heb onderzocht welke beleidsdocumenten er over gemeentelijk vastgoed in de gemeenten aanwezig waren. Ons eindresultaat was een adviesrapportage. Iets totaal anders dan het eindresultaat van het Groninger Forum: een gebouw wat binnen de gestelde kaders opgeleverd dient te worden.

Het is iets wat ik erg leuk vind aan mijn werk, ik houd me zowel bezig met beleid- en organisatievraagstukken omtrent vastgoed en facility management, als het daadwerkelijk betrokken zijn bij het bouwen van een gebouw. Dit maakt dat ik me erg breed kan ontwikkelen en de kans krijg om uit te zoeken waar ik me ‘later’ in wil specialiseren. Daarnaast is het erg tof dat onze opdrachtopgevers door heel Nederland zitten en dat je daardoor op verschillende plekken komt. Doordat je daarnaast als adviseur/projectmanager betrokken bent bij opdrachtgevers die vaak zelf minder van vastgoed afweten en een ander core business hebben, leer ik naast vastgoed ook nog allerlei andere interessante zaken. Zo ben ik bijvoorbeeld op het moment van schrijven van dit artikel begonnen met een opdracht bij een veiligheidsregio. Een veiligheidsregio is verantwoordelijk voor de brandweerzorg, het organiseren van de rampenbestrijding en crisisbeheersing en de geneeskundige hulpverleningsorganisaties. Wij zijn gevraagd om de ruimtelijke en financiële gegevens van de brandweerkazernes in deze regio in beeld te brengen. Ik verheug me er nu al op om me te gaan verdiepen in de wereld van de brandweerzorg en de brandweerkazernes.

Naast werken aan opdrachten voor opdrachtgevers heb ik genoeg tijd voor interne zaken, om mijn tijd ‘niet-declarabel’ te besteden. Zo heb ik samen met drie andere collega’s een vakreis georganiseerd naar Valencia. Deze reis was een combinatie tussen vakinhoudelijke onderwerpen en vrijetijdsbestedingen. Wij hebben onder andere een bezoek gebracht aan de gebouwen van Calatrava; hebben een workshop gehad over de mogelijke toepassingen van VR en AR binnen onze werkzaamheden; en wij hebben de oude binnenstad met de fiets verkend. Zo’n vakreis kan je prima vergelijken met een studiereis naar Frankfurt of Hongkong, alleen dan met je collega’s in plaats van met je studiegenoten. Ook kreeg ik al meteen de kans om mee te schrijven aan een blog over Corporate Real Estate Management en om onze technologie-propositie verder uit te werken, beide vanwege het feit dat ik in de richting van CREM en ‘de slimme werkomgeving’ ben afgestudeerd.

Mijn eerste jaar in de praktijk is voorbijgevlogen en ik kijk terug op een hartstikke leuk en leerzame jaar. Natuurlijk denk ik soms ook met weemoed terug aan mijn studententijd, aan een tijd van tentamens maken, koffiedrinken in Vertigo, borrelen en uitslapen na een feestje. Je moet misschien een stukje vrijheid inleveren als je eenmaal werkt, maar tegelijkertijd zit je niet vast aan een curriculum en heb je de vrijheid om je eigen carrièrepad uit te stippelen.

Mail de redactie