Gebiedsontwikkeling rondom het station – De mogelijkheden en uitdagingen gezien vanuit verschillende vakgebieden

Editie: 29 - Artificial Intelligence in the Built Environment

Published on: 10 mei 2022


Iedereen weet dat er momenteel een wooncrisis gaande is in Nederland. Huizenprijzen stijgen door het dak en het aanbod neemt alleen maar af. Het CBS noemt het al de grootste prijsstijging op bestaande koopwoningen in 21 jaar, met een stijging van 15,2 procent ten opzichte van het jaar ervoor (CBS, 2022). Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties constateerde in oktober dat het woningtekort is opgelopen tot 279.000 (Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, 2021). Volgens hen is de oplossing dat er jaarlijks gemiddeld 76.000 woningen bij moeten worden gebouwd, met een uiteindelijke plancapaciteit van 961.300 te bouwen nieuwe woningen in 2030.

De vraag is waar al deze woningen moeten komen, aangezien het niet de bedoeling is dat steden te veel gaan uitdijen, zoals in de NOVI verstedelijkingstrategieën beschreven staat (Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, n.d.). Steden moeten verdichten om de hoeveelheid nieuwe woningen te kunnen voorzien. Hoogbouw lijkt een belangrijke rol te spelen bij het verdichten van de stad en zo het oplossing van het woningprobleem, maar daarnaast speelt mobiliteit ook een cruciale rol (Geskus, 2019). Het ontwikkelen van hogere bebouwing zorgt voor een enorme toename van mobiliteit, bestaande zowel uit personen, goederen en diensten. Er wordt gesproken over verdichting als oplossing op het gebied van mobiliteit. Echter, volgens Emiel Arends, stedenbouwkunde bij de Gemeente Rotterdam, moeten we niet spreken van een verdichte, maar van een compacte stad. ‘Hoe compacter een stad, hoe belangrijker nabijheid wordt in vergelijking tot bereikbaarheid.’

Een locatie waar steeds meer gebeurt en alles samen komt is rond stations. Zo heeft ontwikkeling al plaatsgevonden rond Utrecht Centraal Station met de vernieuwing van het winkelcentrum Hoog Catherijne, bouw van het nieuwe stadskantoor en ontwikkeling van zowel kantoren, woningen en commercieel vastgoed zoals de Galaxy Tower en het WTC geouw (CU2030, 2021). Het is een samenkomst van allerlei functies en verschillende soorten transport. Zelfde soort plannen zijn momenteel in de maak voor het stationsgebied in Eindhoven, genaamd Knoop XL (KCAP, 2018). Het huidige kantorengebied moet worden ontwikkeld naar een levendig, gemengd stadsdistrict met hoge dichtheid. Net als in Utrecht moet het een veelzijdig gebied gaan worden waar wonen, werken en recreëren samenkomen. Daarnaast verdwijnt het gebruik van de auto en moet openbaar vervoer en gedeeld vervoer de standaard gaan worden.

Er komt alleen wel veel kijken bij het ontwikkelen rond het station. Het zijn binnenstedelijke gebieden en drukke knooppunten. In de komende periode zullen verschillende professionals vanuit hun oogpunt reflecteren op ontwikkelingen rond het station. Risicomanagement, mobiliteit en het beleidsvorming met betrekking op gebiedsontwikkeling rondom het station zijn onderwerpen die zullen worden aangesneden door de professionals.

 

Bronvermelding

CBS. (2022, Januari 24). Grootste prijsstijging bestaande koopwoningen in 21 jaar. Opgeroepen op April 25, 2022, van CBS: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2022/04/grootste-prijsstijging-bestaande-koopwoningen-in-21-jaar#:~:text=In%202021%20was%20een%20bestaande,2021%20ruim%20226%20duizend%20woningen.

CU2030. (2021). Projecten. Opgeroepen op November 24, 2021, van CU: https://cu2030.nl/pagina/alle-projecten

Geskus, M. (2019). Mobilitiet als uitgangspunt bij verdichting. Stichting hoogbouw. Opgeroepen op November 24, 2021, van https://www.stichtinghoogbouw.nl/wp-content/uploads/2019/04/Hoogbouw-en-bereikbaarheid.pdf

KCAP. (2018). Fellenoord. Opgeroepen op November 24, 2021, van KCAP: https://www.kcap.eu/nl/projects/v/fellenoord/

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. (sd). Verstedelijksstrategieen. Opgeroepen op Januari 2022, 25, van Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties: https://www.denationaleomgevingsvisie.nl/samenwerking+en+uitvoering/verstedelijkingsstrategieen/default.aspx

Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. (2021). Noties over het woonbeleid. Den Haag: Ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Opgeroepen op November 22, 2021

 

Mail the editors