Eén jaar in de praktijk

Editie: 24.1 - Vastgoedfinancieringen

Gepubliceerd op: 06 januari 2017

Het is ondertussen alweer twee jaar geleden dat het eerste SERVICE Magazine, waar ik hoofdredacteur van was, bij de drukker lag. Op dat moment had ik nog geen idee waar ik na mijn afstuderen zou staan of wat ik zou willen, maar uiteindelijk is het toch meer dan goedgekomen. Al zeg ik het zelf.


Nena Rood studeerde in oktober 2015 af bij de leerstoel Real Estate Management & Development aan de Technische Universiteit Eindhoven. Haar afstudeeronderzoek richtte zich op de Circulaire Economie in de projectontwikkeling. Tijdens haar studie is ze actief geweest voor studievereniging SERVICE als hoofdredacteur van het SERVICE Magazine. Sinds november 2015 is ze werkzaam als Associate Development Manager bij OVG Real Estate.

 

Het is ondertussen alweer twee jaar geleden dat het eerste SERVICE Magazine, waar ik hoofdredacteur van was, bij de drukker lag. Op dat moment had ik nog geen idee waar ik na mijn afstuderen zou staan of wat ik zou willen, maar uiteindelijk is het toch meer dan goedgekomen. Al zeg ik het zelf.

Nooit had ik verwacht dat LinkedIn zo een belangrijke rol in mijn leven zou vervullen, echter bleek dit wel het medium dat heeft geleid tot mijn eerste baan. Na een bezoek aan de Provada met FRESH in 2014, ben ik via LinkedIn benaderd door OVG Real Estate voor een kennismakingsgesprek. OVG is een onafhankelijke ontwikkelaar en investeerder. De focus van OVG ligt op het ontwikkelen van duurzame en energieneutrale gebouwen met de toepassing van nieuwe technologieën. Er wordt verder gekeken dan de ontwikkeling van het gebouw zelf, door ook te kijken naar de omgeving en de manier van leven van de gebruiker. Al snel had ik besloten dat dit het bedrijf was waar ik wilde afstuderen. Uiteraard had ik in mijn achterhoofd dat een afstudeerstage misschien wel een goed opstapje zou kunnen zijn tot een baan. Al moest ik OVG daar eerst nog van zien te overtuigen.

In januari 2015 ben ik gestart met afstuderen bij OVG met het onderwerp circulaire economie. Na het officieel behalen van mijn diploma heb ik een contract aangeboden gekregen bij het ontwikkelingsteam. Bij OVG zit er een verdeling tussen de commerciële taken en de meer technische taken. De commerciële managers houden zich voornamelijk bezig met acquisities, disposities, contractonderhandelingen en marktontwikkelingen, waar de ontwikkelingsmanagers vanuit een technisch oogpunt naar een gebouw kijken en het proces zo structureren dat het wordt ontwikkeld zoals is afgesproken. Vóór de contractondertekeningen is de commercieel manager aan het roer, daarna krijgt de ontwikkelingsmanager de belangrijkste rol. Tijdens mijn stageperiode kon ik deze tweedeling lastig onderscheiden en kon ik ook niet direct antwoord geven op de vraag bij welk team ik het liefst als starter wilde beginnen. In het proces zijn deze functies qua taken ook niet strikt gescheiden; er is veel overlap, en samenwerking tussen beide is cruciaal voor het slagen van een project. Achteraf snap ik niet dat ik ooit getwijfeld heb. Na mijn stage heb ik het contract getekend en mag ik nu de titel Development Manager dragen.

In mijn stageperiode heb ik mij hoofdzakelijk bezig gehouden met mijn onderzoek en de verhuizing van OVG van Rotterdam naar Amsterdam. Wel heb ik daarnaast meegekeken bij projecten binnen OVG om een beter beeld te krijgen van het bedrijf en de werkzaamheden. Ik kreeg op mijn eerste werkdag een senior aangewezen die mij tijdens de eerste maanden als development manager zou begeleiden. Het project waar ik samen met hem en een andere collega vervolgens mee aan de slag mocht, was niet het minste: het nieuwe hoofdkantoor van een grote Nederlandse bank. De naam van het adres kon ik de eerste week niet eens uitspreken, waardoor het nog onrealistisch overkwam, maar in vier jaar zou daar een 40.000 vierkante meter groot kantoorgebouw komen.

Afbeelding 1: Sloop op de projectlocatie (Bron: Studio Hans Wischut)

 

Sindsdien focus ik me grotendeels op dit project. De meeste collega’s houden zich bezig met meerdere projecten, dus had ik verwacht dat  het weleens eentonig kon gaan worden. Door de vele aspecten die het project omvat is dit tot op heden gelukkig nog niet het geval geweest. Het betreft namelijk een sloop-nieuwbouwproject in Amsterdam-Zuidoost. Toen ik startte bij het project waren er nog contractdiscussies gaande, waardoor ik dit aspect ook kon meemaken. De huurder zou niet de eigenaar worden van het pand en om deze reden dient er een verkoopstrategie te worden opgezet voor een belegger. Daarnaast was bij aankoop een gedeelte van het opstal nog in gebruik. Voor deze gebruikers diende een alternatieve locatie te worden gezocht, zodat de panden ruimte konden maken voor de nieuwbouw. Vervolgens moest het bestemmingsplan worden aangepast, zodat het ontwerp gerealiseerd kon worden op de gewenste locatie. De locatie had nog ook nog een aantal andere onvoorziene aspecten: in het fietspad dat over het plot loopt, lag een gasleiding uit 1958 van gietijzer, met als gevolg dat er binnen 20 meter niet in de grond gewerkt mocht worden. Om te kunnen bouwen, moest deze worden vervangen. Door de vele kabels en leidingen in het fietspad diende er een proces te worden opgezet met de gemeenten en nutspartijen (wenstracé). Ondertussen ging het ontwerpproces met de architect en betreffende adviseurs door, om de nieuwbouw te optimaliseren richting de wensen van de huurder. Ook op meer onverwachte vlakken was er genoeg werk te doen. Op de betreffende locatie stonden veel van de panden al meerdere jaren leeg. Echter, een week voor de start van de sloop, werd één van de leegstaande panden gekraakt. Een gekraakt pand kan niet zomaar gesloopt worden. Op dit soort gebeurtenissen word je in je opleiding niet voorbereid. Al deze aspecten en werkzaamheden zorgen voor voldoende dynamiek, complexiteit en variatie, waardoor het verreweg van eentonig is.

Uiteraard is circulaire economie ook nog steeds een onderdeel van mijn werkzaamheden en vormt mijn expertise. Ik krijg veel ruimte, tijd en begeleiding om mij hierin te verdiepen en toepassingen te vinden die interessant kunnen zijn voor de verschillende projecten. Bovendien streven we met alle betrokken partijen naar de ontwikkeling van een innovatief gebouw voor deze grote Nederlandse bank. Er is een los traject opgestart om dit te waarborgen, waar ik deel van uitmaak. Naast het reguliere ontwerpproces zijn we op zoek naar innovatieve toepassingen die het gebruik van het gebouw en het comfort van de gebruikers optimaliseren.

Overleggen, bellen en mailen zijn veel voorkomende werkzaamheden. Tijdens deze overleggen heb ik in het begin veel van de woorden en afkortingen moeten googelen, anders waren de discussies niet te volgen. Op die momenten kon ik mij niet voorstellen dat ik ooit een overleg zou hebben zonder dat ik een term zou moeten opzoeken. Gelukkig blijkt nu, een jaar later, dat het toch mogelijk is. Nog steeds leer ik ongeveer elke dag iets nieuws, maar er zijn altijd mensen die uitleg willen geven.

Het is fijn om omringd te zijn met mensen die enthousiast zijn over hun vak. Deze zin refereert naar mijn directe collega’s, maar ook naar de adviseurs die in het projectteam zitten. Als ik iets niet snap, of meer uitleg over een bepaald onderdeel wil, zijn er altijd mensen in mijn omgeving die de tijd nemen om het toe te lichten. Google is dus niet altijd benodigd. Door ons kantoor in The Edge is het heel gemakkelijk om even met elkaar te sparren of een probleem voor te leggen. Er zijn veel verschillende typen mensen met wie ik samenwerk, iedereen heeft zijn eigen specialiteit en een eigen aanpak. Om zoveel mogelijk kennis op te doen en inzicht hierin te krijgen, heb ik onder het mom van ‘snuffelstage’ dagjes meegelopen met collega’s op hun projecten. Er is bovendien geen vast opleidingsprogramma bij OVG en op deze manier kan ik veel kennis op doen In principe is alles mogelijk qua opleidingen, maar wel op eigen initiatief.

Afbeelding 2: Kantoor OVG The Edge

 

De overgang van student naar werkende burger heb ik niet als zodanig ervaren. De stap van student naar opdrachtgever is denk ik vele male groter. Als student zijnde heb je altijd iets van een ander nodig; kennis, materiaal, geld of een beoordeling. Als projectontwikkelaar zit je aan de andere kant van de tafel en ben jij juist degene die de beslissingen neemt en die het geld uitgeeft. Er zijn dus mensen en partijen die jou benaderen, omdat ze iets van je willen: samenwerken, geld etcetera. Aan deze rol moest ik wel wennen, voornamelijk omdat de mensen aan de andere kant van de tafel wellicht meer kennis hebben. Uiteindelijk is het van belang dat je de juiste mensen om je heen verzamelt, zodat je de juiste kennis (samen) in huis hebt.

Naast al het inhoudelijke werk, zijn er ook veel ‘buitenschoolse activiteiten’. Zo hebben we bij OVG allemaal een sportschoolabonnement in de sportschool in The Edge en worden er OVG bootcamps georganiseerd. Elke vrijdagmiddag wordt er met collega’s een drankje gedaan, op ons eigen kantoor, of beneden in het café. De vrijdag kan eindigen op de bowlingbaan of in een club. Dat is vooraf nooit te voorspellen. Daarnaast wordt er jaarlijks een buitenlandse bedrijfsreis georganiseerd met bestemmingen die zeker niet verkeerd zijn; Skiën in Zwitserland en op “studiereis” naar Shanghai. Ook binnen Nederland zijn er genoeg activiteiten die worden georganiseerd, zoals voorstellingen tijdens het grachtenfestival of naar de verleiders in Carré.

Met veel enthousiasme heb ik me het afgelopen jaar bezig gehouden bij OVG, waarbij ik de werkzaamheden nog steeds als positief en uitdagend ervaar. Uiteindelijk hoop ik binnen een aantal jaar volledig zelfstandig een indrukwekkend project te kunnen ontwikkelen. Ik heb nog veel te leren, maar gelukkig krijg ik ook de kans om dit te doen.

Mail de redactie