SERVICE Actief

Editie: 24.1 - Vastgoedfinancieringen

Gepubliceerd op: 06 januari 2017


Inmiddels is SERVICE alweer haar 24e jaar ingeslagen en houdt het nieuwe bestuur met veel enthousiasme de studievereniging actief. In het nieuwe collegejaar hebben reeds een aantal mooie activiteiten plaatsgevonden waarin wij wederom streven om de brug te slaan tussen studenten, bedrijven en de leerstoel. Aankomend jaar zal deze ‘brug’ geaccentueerd worden door een aantal lange-termijn speerpunten en uiteraard een gevarieerde agenda. Alvorens deze ambities en activiteiten toe te lichten, blik ik eerst graag terug op het succesvolle jaar van het 23e bestuur.

Terugblik
Het afgelopen jaar kenmerkt zich door een interessant activiteitenpalet: diverse interacties met bedrijven, de meerdaagse excursie naar Parijs, de studiereis naar Tokyo en ieder kwartiel een informele activiteit. Uiteraard had het vorige bestuur gedurende het jaar een aantal uitdagingen die zij tot een noemenswaardig resultaat hebben geleid.

De start van vorig collegejaar ging gepaard met de invoering van de Graduate School, het nieuwe onderwijssysteem voor alle masteropleidingen van de TU/e. Dit nieuwe systeem moet studenten meer flexibiliteit bieden om hun curriculum samen te stellen, waarin zij niet alleen verbonden zijn aan hun gekozen master maar ook kennis kunnen opdoen van andere disciplines en er meer ruimte is voor een internationale ervaring. De veranderde masterstructuur ging gepaard met een naamswijziging van de mastertrack waar SERVICE aan gelieerd is, en heet sinds vorig jaar Urban Systems & Real Estate (voorheen Real Estate Management & Development). Deze verandering vroeg om een vernieuwde blik op de profilering van SERVICE; de studievereniging die zich inzet voor in vastgoed geïnteresseerde studenten.

Een ander gevolg van de invoering van de Graduate School is dat SERVICE afstand heeft moeten doen van de organisatie van de Capita Selecta, omdat deze geen onderdeel meer uitmaakt van het curriculum van de vernieuwde master. Voorheen mocht SERVICE een door de TU/e erkende collegereeks ondersteunen middels het introduceren van sprekers uit het bedrijfsleven die studenten kennis bijbrachten van diverse actuele thema’s binnen de vastgoedwereld. Gelukkig heeft het 23e bestuur een geslaagde vervanger weten te organiseren: de Business Selecta. Tijdens deze activiteit neemt SERVICE in één dag de deelnemers mee voor een kijkje in de keuken bij een tweetal bedrijven, waarvan de eerste editie bestond uit een bezoek aan a.s.r. Vastgoed Vermogensbeheer en dvpc. Het succes is opgepakt door het nieuwe bestuur en heeft in het eerste kwartiel alweer tot een interessante activiteit geleid.

Een andere ontwikkeling die niet ongenoemd mag blijven, is de lancering van de nieuwe website aan het begin van het vorige jaar. De frisse lay-out geeft een goed beeld van de studievereniging en biedt op overzichtelijke wijze informatie aan partners, bedrijven en studenten. Daarnaast zijn er goede stappen gezet in het conceptueel ontwikkelen van een multi-mediaplatform, dat het SERVICE Magazine toekomstbestendig moet maken in een tijd van toenemende digitalisering.

Ambities
Mede door een aantal handvatten die zijn meegegeven door het vorige bestuur, probeert SERVICE ook dit jaar kansen voor de vereniging te creëren en te optimaliseren. Eén daarvan is de voorgenoemde uitdaging om het multi-mediaplatform verder te ontwikkelen tot een erkend medium binnen de vastgoedwereld, waarin theorie en praktijk door middel van professionele artikelen worden samengebracht. Daarnaast zal de voorbereiding op het vijfde lustrum een belangrijke rol innemen, waarin de potentie en het verenigen van het inmiddels omvangrijke netwerk van alumni centraal zal staan.

Uiteraard blijft onze dagelijkse focus op de student het middelpunt. Het bestuur streeft er wederom naar om de studenten een zo interessant mogelijke agenda aan te blijven bieden, om de integratie met professionals en de graduate school te bevorderen. Met de inhousedag bij DTZ, de Business Selecta bij Savills en CBRE en de meerdaagse excursie naar Luxemburg is het collegejaar tot nu toe al goed begonnen. De recentelijk bekend geworden bestemming voor de studiereis, Singapore, belooft in ieder geval een mooi vooruitzicht naar wat nog komen gaat naast de activiteiten in ons thuisland.

Tot slot
Mocht u meer willen weten over studievereniging SERVICE en al haar activiteiten, of wilt u informatie ontvangen omtrent partnermogelijkheden? Dan kunt u altijd contact met ons opnemen. SERVICE is te volgen via Facebook, LinkedIn, Twitter en natuurlijk via onze website www.service-studievereniging.nl.

Met vriendelijke groet,
Namens het SERVICE-bestuur 2016-2017,

W. (Wietse) Buskermolen
Voorzitter

 

 

Mail de redactie