27e bestuur (2019-2020)

V.L.N.R. BAS PEETERS, KEES – JAN VAN DEN BOSCH, LEROY PIELOOR,  SANDER TROOST
Chairman & Studytrip Bas Peeters linkedin linkedin
Secretary & Company Relations Sander Troost linkedin linkedin linkedin
Treasurer & Public Relations Leroy Pieloor linkedin linkedin linkedin
Chief Editor & Public Relations Kees – Jan van den Bosch linkedin linkedin linkedin