Zuidas Amsterdam

Editie: 22.2 - De Zuidas

Gepubliceerd op: 07 oktober 2015


De huurprijs van kantoren op de Zuidas is weer bijna terug op pre-crisisniveau (Vastgoedmarkt, 2015). In januari van dit jaar is gestart met de bouw van een appartementencomplex met daarin de tweeduizendste woning van de Zuidas (Gemeente Amsterdam, Zuidas, 2015). Dit zijn enkele nieuwsberichten van dit jaar die de ontwikkelingen en dynamiek op de Zuidas benadrukken. De ontwikkeling van de nieuwe gemengde stadswijk en de aspecten die daarbij komen kijken zijn onderwerp van dit thema.

Geschiedenis
De ontwikkeling van de Zuidas als kantorenlocatie begon aan het begin van de jaren 90 toen ABN AMRO er haar hoofkantoor vestigde, ingegeven door de goede bereikbaarheid van de plek dankzij de nabijheid van luchthaven Schiphol, de A10 en station Amsterdam Zuid. De gemeente Amsterdam besteedde tot die tijd meer aandacht aan de ontwikkeling van de IJ-oevers, maar door de vestiging van de bank op de Zuidas verschoof de aandacht naar deze nieuwe kantorenlocatie. Bij het opstellen van een masterplan voor de Zuidas is een vergelijking gemaakt met andere Europese steden met vergelijkbare ontwikkelingen van multifunctionele centra, namelijk La Defense in Parijs en Canary Wharf in Londen (Zuidas Amsterdam, 2009). Het toenmalige masterplan vormt nog steeds de basis voor de huidige visie die in 2009 is vastgesteld. De ambitie die daarin geformuleerd werd luidt als volgt: ”Een duurzaam en succesvol stedelijk topmilieu, van internationale allure, met Amsterdamse kwaliteiten” (Zuidas Amsterdam, 2009). Deze ambitie wordt uitgesplitst in drie pijlers.

Toplocatie: succesvol en herkenbaar
De eerste pijler is de toplocatie. Om succes te behalen wordt voortgebouwd op de gevestigde positie van de financiële dienstverlening en advocatuur, waarbij gericht wordt op het topsegment van kantoren en voorzieningen. Deze top wordt doorgezet in de kwaliteit van de bebouwing.

Amsterdamse kwaliteit: compact en levendig
Door het benutten van de specifieke locatiekenmerken wordt een hoogwaardig leefklimaat gecreëerd. Door een breed scala aan voorzieningen moet een breed publiek aangetrokken worden.

Duurzaamheid: efficiënt en verantwoordelijk
Door efficiënt en flexibel gebruik te maken van de ruimte en door het openbaar vervoer en de fiets optimaal te benutten. Om als toplocatie beschouwd te worden moet de Zuidas voorop gaan in duurzaamheid.

Binnen het gebied van de Zuidas kan het project Zuidasdok worden onderscheiden. Dit is een project met als opdrachtgevers het ministerie van Infrastructuur en Milieu, Stadsregio Amsterdam, provincie Noord-Holland en de gemeente Amsterdam. Binnen het project Zuidasdok wordt de bereikbaarheid van de Zuidas aangepakt, zowel over de weg als met het openbaar vervoer. Het Zuidasdok omvat de volgende aandachtspunten (Zuidasdok, 2014):

  • Ondergronds brengen van de A10-zuid ter hoogte van het centrumgebied van Zuidas
  • Uitbreiden van de A10-zuid tussen knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel
  • Uitbreiden van station Amsterdam Zuid en inpassing stedelijk en regionaal openbaar vervoer
  • Inrichting van de vrijkomende openbare ruimte

 

Binnen dit project wordt gestreefd naar een optimalisatie van de leefbaarheid via de infrastructuur.

Dit magazine zal de Zuidas vanuit verschillende perspectieven belichten.

Planontwikkeling in dienst van het besluitvormingsproces Zuidasdok
Zo begint Bert van Eekelen van Arcadis met een artikel over besluitvorming binnen een dergelijk complexe ontwikkeling. Dit artikel welke is geschreven vanuit het vakgebied van de sociale wetenschap. Het artikel begint met een beschrijving van verschillende plannen die op de Zuidas zijn ontworpen. Aan de hand van verschillende modellen wordt het proces van besluitvorming met de verschillende stakeholders beschreven. Er wordt afgesloten met een aantal aanbevelingen voor het onderwijs om dergelijke complexe ontwikkelingen in de toekomst aan te pakken.

Wonen op de Zuidas
Hoewel de Zuidas het imago heeft van een kantorenlocatie, ontwikkelt het zich ook steeds meer als woonlocatie. Wim Wensing van Amvest schreef een artikel over wonen op de Zuidas en de kansen voor beleggers in de residentiële sector in het gebied. Het artikel ‘Wonen tussen de kantoren’ beschrijft de doelgroep voor wonen op de Zuidas en gaat daarnaast in op het geschikte woonproduct voor deze doelgroep.

Placemaking
Vincent Kompier zal ingaan op het concept van placemaking, toegepast op de Zuidas. Het betreft hier de ontwikkeling van een aantrekkelijk stedelijk gebied en de inspanningen die daarbij nodig zijn. Anders dan andere toenmalige ontwikkelingen in Amsterdam, moest er bij de ontwikkeling van de Zuidas rekening worden gehouden met bestaande gebruikers. Het ontwikkelen van voorzieningen was een uitdaging. Hoe moeten voorzieningen ontwikkeld worden waarvoor (nog) niet genoeg draagvlak is bij de bewoners? Placemaking gaat uit van het gebruik van de openbare ruimte door alle betrokken partijen in het proces te integreren. Het artikel sluit af met een aanbeveling voor de verdere ontwikkeling van de Zuidas.

Vastgoedfraude
Tot slot hebben we ook een gastcolumn, geschreven door Vasco van der Boon (Financieel Dagblad). Hij gaat in op de vastgoedfraude, en meer specifiek op de mogelijkheid dat een nieuwe vastgoedfraude zich zal aandienen.

De bouw van het woongebouw Symphony is het startpunt, waarna wordt teruggeblikt op de afgelopen vastgoedfraude. Nu het proces bijna is afgerond maakt Van der Boon de balans op. Is de vastgoedwereld wakker geschud? Met behulp van voorbeelden wordt deze vraag beantwoord.

 

Bronnen

Gemeente Amsterdam, Zuidas. (2015, januari 20). AM en Bouwinvest starten bouw appartementen Summertime. Opgeroepen op januari 24, 2015, van Zuidas: http://www.amsterdam.nl/zuidas/ nieuws/2015/01-januari/am-bouwinvest/

Vastgoedmarkt. (2015, januari 21). Huurprijs Zuidas-kantoor bijna terug op pre-crisisniveau. Opgeroepen op januari 24, 2015, van Vastgoedmarkt: http://www. vastgoedmarkt.nl/nieuws/2015/01/21/huurprijs-zuidas-kantoor-bijna-terug-op-pre-crisisniveau

Zuidas Amsterdam. (2009). Visie Zuidas. Amsterdam.

Zuidasdok. (2014).

Zuidasdok. Opgeroepen op januari 24, 2015, van Amsterdam Zuidas: http://www.amsterdam.nl/zuidas/ menu/zuidasdok/

Mail de redactie