Redesign masteropleiding

Editie: 22.2 - De Zuidas

Published on: 07 oktober 2015

Er komen binnen de faculteit Bouwkunde vier zogenoemde ’core programs’, elk verbonden aan een onderzoeksprogramma. Het vastgoedonderwijs is ingebed in het onderzoeksprogramma DDSS (Design & Decision Support Systems) van de Unit USS (Urban Science & Systems). In het nieuwe core-programma worden vijf verplichte vakken aangeboden (zie schema: Core Courses). De Real Estate Management and Development groep is onder andere verantwoordelijk voor het vak ‘Managing Place & Property’. Naast de verplichte kernvakken (25 studiepunten) is er voor elke afstudeerspecialisatie een aantal kernkeuzevakken verplicht (specialization electives).


Na de driejarige bacheloropleiding wordt nu ook de tweejarige masteropleiding aan onze faculteit ‘herontworpen’. Dit heeft ingrijpende gevolgen voor het vastgoedonderwijs. Met ingang van 1 september 2015 wordt de zogenoemde Graduate School ingesteld. De Graduate School bestaat uit graduate programs, die allemaal gericht zijn op één specifiek onderzoeksdomein. Een graduate program bevat één of meerdere masteropleidingen, met daarna mogelijkheden om binnen datzelfde domein een technologische ontwerpersopleiding of promotietraject te doen. Binnen de randvoorwaarden van deze Graduate School, hebben de units voorstellen gedaan voor een herontwerp van de masteropleiding. Deze zijn inmiddels vastgesteld.

Er komen binnen de faculteit Bouwkunde vier zogenoemde ’core programs’, elk verbonden aan een onderzoeksprogramma. Het vastgoedonderwijs is ingebed in het onderzoeksprogramma DDSS (Design & Decision Support Systems) van de Unit USS (Urban Science & Systems). In het nieuwe core-programma worden vijf verplichte vakken aangeboden (zie schema: Core Courses). De Real Estate Management and Development groep is onder andere verantwoordelijk voor het vak ‘Managing Place & Property’. Naast de verplichte kernvakken (25 studiepunten) is er voor elke afstudeerspecialisatie een aantal kernkeuzevakken verplicht (specialization electives).

Zo zullen de vastgoedstudenten een aantal vakken dienen te volgen uit het kernkeuzepakket in de omvang van 30 studiepunten. Daarnaast is er nog een vrije keuze van 20 studiepunten. De omvang van het afstudeerproject omvat 45 studiepunten. De totale tweejarige opleiding omvat nog steeds 120 studiepunten. Wel dient de student binnen dit pakket internationale ervaring op te doen en professionele vaardigheden te ontwikkelen.

Redesign Masteropleiding2

Figuur 1 Opzet graduate school (wijzigingen voorbehouden)

Met deze aanpak komen er meer keuzemogelijkheden voor studenten. Na het verplichte kernpakket kan de student binnen onze unit naast Real Estate Management and Development ook voor andere afstudeerspecialisaties kiezen zoals Urban Planning, Construction Management and Engineering of Design Systems.

Mail the editors