Contact SERVICE Magazine

Editie: 22.2 - De Zuidas

Gepubliceerd op: 08 oktober 2015

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van een artikel voor SERVICE Magazine of kent u wellicht mensen die een goede bijdrage zouden kunnen leveren? Neem dan contact op met de redactie via onderstaande contactgegevens.


Thema volgende editie
‘Ontwikkelingen in de corporatiesector’. Binnen de corporatiesector zijn er op dit moment vele ontwikkelingen gaande die in de komende tijd het beleid en de markt zullen vormen.

  • Een van deze ontwikkelingen is de herziening van de woningwet van afgelopen december. Hierbij speelt DAEB en niet-DAEB bezit een belangrijke rol, maar bestuurders en managers van corporaties geven aan het opstellen van een scheidingsplan erg ingewikkeld te vinden(Finance Ideas, 2015)
  • We zien ook dat buitenlandse investeerders een steeds grotere rol gaan spelen. Vooral in de vrije sector is dit een steeds grotere partij, maar deze investeerders richten zich ook steeds vaker op corporatiebezit(ABN Amro, 2015).
  • Op 17 februari jongslede werd bekend dat justitie onderzoek gaat doen naar fraude en omkoping rondom een drietal corporaties, waarbij adviseurs bij het afsluiten van een lening of rentederivaat provisie zouden hebben ontvangen.

In de komende editie van SERVICE Magazine worden deze en andere ontwikkelingen binnen de corporatiesector besproken.

Bent u geïnteresseerd in het schrijven van een artikel voor SERVICE Magazine of kent u wellicht mensen die een goede bijdrage zouden kunnen leveren? Neem dan contact op met de redactie via onderstaande contactgegevens.

Abonneren/Opzeggen/Adreswijzigingen
Een abonnement op SERVICE Magazine is gratis. Abonneren, het opzeggen van een abonnement of het wijzigen van uw (adres)gegevens kunt u snel en gemakkelijk doen via:
https://www.service-studievereniging.nl/magazine

ABN Amro (2015). Buitenlandse investeerders creëren kansen voor Nederlandse vastgoedpartijen

Finance Ideas (2015). Corporatiesurvey: corporaties pakken nieuwe woningwet voortvarend op

Contact
Stephan Kerperien
Hoofdredacteur
chiefeditor@service-studievereniging.nl

Bas Ebbers
Redacteur
b.w.a.ebbers@student.tue.nl

Erwin Rebel
Redacteur
e.g.rebel@student.tue.nl

Martha Hensbergen
Redacteur
m.m.hensbergen@student.tue.nl

Rik Verwaest
Redacteur
r.verwaest@student.tue.nl

Mail de redactie