Introductie thema – De verweven stad

Editie: 27

Published on: 19 maart 2020

Met de toenemende verstedelijking ontstaat er een grotere aandacht voor stedelijke ontwikkeling. In een financieel oogpunt leidt dit tot een toename in kosten voor huur- en koopwoningen (In Nederland is dit met name zichtbaar in Amsterdam), waardoor de uitdaging om betaalbare woningen in stedelijke gebieden te realiseren verder toeneemt. In een politiek opzicht is zichtbaar dat de vraag naar hoogbouwprojecten enerzijds toeneemt, en anderzijds wordt betwist of de invloed van hoogbouw op de kwaliteit van openbare ruimte positief is en of hoogbouwprojecten daadwerkelijk efficiënter en voordeliger uitpakken dan lagere bebouwing van vergelijkbare dichtheid.

De huidige editie van SERVICE Magazine focust in de themamaand op de “Verweving van de Stad”, zoals beschreven door Reiding (2020). Dit concept betreft niet alleen stedelijke verdichting, maar ook de integratie van natuur en water; en de verbetering van de luchtkwaliteit en beperken van o.a. stikstofuitstoot. Hierdoor ontstaat een integratie van milieu, technologie, leefbaarheid en gezondheid in nieuwe stedelijke ontwikkeling. Bij het realiseren van geïntegreerde stedelijke ontwikkeling ontstaan echter een aantal uitdagingen. Denk hierbij aan de financiering van nieuwe ontwikkeling (wie is verantwoordelijk?), en hoe de samenwerking tussen betrokken stakeholders optimaal kan verlopen. Volgens Reiding zal het volbrengen van deze uitdagingen leiden tot “duurzame, sterke en gezonde steden”, waar de “energieopwekking en waterberging goed [zijn] ingepast”. Hoe deze uitdagingen mogelijk volbracht kunnen worden, leest u verder in de artikelen van onze themamaand.Mail the editors