SERVICE Symposium

  • Practice meets education
  • 29-05-2019 / 12:30 - 29-05-2019 / 18:30
  • Zwarte Doos - TU/e

Zoals je wellicht al hebt meegekregen heeft SERVICE Magazine een transitie ondergaan van 3 offline uitgaves per jaar naar een online magazine, met aan het eind van het jaar een bundeling met artikelen die gedurende het jaar zijn verschenen. De release van deze bundeling gaat gepaard met een symposium met dus als passend onderwerp ‘transitie’.

Dit symposium is de plek waarin de praktijk uit het bedrijfsleven en de theorie uit het academisch magazine samenkomen. Verschillende sprekers komen hun artikel toelichten in de context van transitie in de vastgoedwereld. Zo komt Clemens den Olde de huidige gang van zaken schetsen omtrent de veranderingen in de ruimtelijke ordening van Vlaanderen, komt Pim Bressers de trend van flexibilsering in de kantorenmarkt beschrijven en komt Erik Vermeulen zijn stelling toelichten dat “data het nieuwe olie” is. Daarnaast komen verschillende bedrijven om hun praktijkervaring op het gebied van vastgoedtransitie toe te voegen.

De (voorlopige) dagplanning ziet er als volgt uit:

12.00 – 12.30: Inloop met lunch

12.45 – 13:00: Officiële opening

13.00 – 16:00: Cases, lezingen en discussies m.m.v. verschillende bedrijven

16:00 – 17:00: 3 sprekers lichten hun artikel toe

17:00 – 17:15: Magazine release

17:15 – 18:30: Borrel