Oproep voor masterscripties!

  • Woningmarkt Scriptieprijs
  • 02-09-2019 / 0:00
  • n.v.t.

Ook dit jaar reikt het Ministerie van BZK, Directie Woningmarkt weer een prijs uit voor de meest originele en beleidsrelevante masterscriptie op het terrein van woning- en vastgoedmarkt. Voor de meest originele, beleidsrelevante en analytisch verantwoorde scriptie looft het ministerie een prijs uit van 2.500 euro. De tweede plaats krijgt 1.000 euro en de derde plaats 500 euro. De prijswinnaars presenteren hun scriptie aan onderzoekers en beleidsmakers van BZK voordat ze de prijs in ontvangst nemen. Je kunt je tot 3 september 2019 aanmelden. In de flyer van de Woningmarkt scriptieprijs staat wat je precies moet aanleveren.