Bouwkunde is een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. Je leert samen met anderen woonhuizen, wijken, musea, kantoren et cetera tot stand te brengen. Dit doe je op een multidisciplinaire manier. Ontwerp, techniek en proces vormen de rode draad binnen de major. Bouwkunde is ook een multischaal opleiding. Je houdt je zowel bezig met het detailniveau, bijvoorbeeld op het gebied van bouwmaterialen of akoestiek. Maar je leert ook op macroniveau te kijken naar het grote geheel in de gebouwde omgeving.

Bachelor College
Binnen de opleiding van het Bachelor College heb je veel ruimte om zelf je studie samen te stellen op basis van je interessegebieden en ambities. Je kunt ervoor kiezen je te specialiseren en je te verdiepen in een vakgebied, of juist een breed profiel op te bouwen door diverse vakgebieden te combineren. In je keuze word je bijgestaan door coaches en docenten.

Na het afronden van het Bachelor programma ontvang je een diploma behorend bij jouw opleiding. Hierop staat vermeld welke Major je hebt gevolgd. Dit is onafhankelijk van je gekozen vakken en je bent dus vrij om tussen alle coherente keuzepakketten te kiezen. Op deze pagina vind je alle informatie over het onderwijs in het Bachelor College.

Studieopbouw
Het TU/e Bachelor College biedt 3-jarige bacheloropleidingen, met een vast deel en een groot deel keuze. Het vaste deel bestaat uit je major en basisvakken die in elke major, dus universiteitsbreed worden gegeven. De vrije keuze wordt ingevuld door USE en keuzeruimte die geheel zelf kan worden ingevuld.

De opleiding is als volgt opgebouwd:

Vakniveau
Alle vakken in het Bachelor College hebben een niveau-aanduiding: inleidend (niveau 1); verdiepend (niveau 2); gevorderd (niveau 3).

  • Een vak niveau 1 is een inleiding, een verkenning van het vakgebied. Het vak bouwt voort op het niveau van het eindexamen vwo.
  • Bij een vak niveau 2 (verdiepend) ga je meer de diepte in. Het vak bouwt voort op de voorkennis van één of meer inleidende vakken.
  • Bij een vak niveau 3 (gevorderd) ga je nog een stap verder, namelijk richting specialisatie of nieuwe toepassingen. Je hebt behoorlijk wat voorkennis nodig om deze vakken te doen. Het vak bouwt voort op de voorkennis van één of meer verdiepende vakken.

Tijdsloten
Voor het invullen van je keuzeruimte en het samenstellen van je studieplanning zijn de vakken verdeeld over verschillende tijdsloten. Dit om te voorkomen dat je hoorcolleges, werkgroepen of tentamens op hetzelfde tijdstip moet volgen. Met tijdsloten kun je dus zelf een studeerbaar rooster samenstellen.

Wil je doorstromen in de mastertrack Urban Systems and Real Estate (USRE), waar studievereniging SERVICE aan is verbonden, dan raden wij aan de volgende vakken te kiezen in je vrije keuzedeel:

Vakcode Vakomschrijving Aantal studiepunten
7M6X0 Project Smart Cities 5 ECTS
7U8X0 Geographic Modeling of the Built Environment 5 ECTS
7U7X0 Urban Projects and Finance 5 ECTS
7GC20 Design project on smart mobility 5 ECTS
0SEUC0 Future of Mobility 5 ECTS
7U7X0 Transportation Engineering 5 ECTS
7U5X0 Analysis, programming and evaluation 5 ECTS
7W3X0 Mobility & Logistics 5 ECTS
7W7X0 Urban Planning 5 ECTS

 

Download voor meer informatie hier de opleidingsgids: