In het tweede jaar van de master staat het afstudeerproject centraal. Door de breedte van het totale aandachtsgebied van vastgoedbeheer zijn er voldoende mogelijkheden tot het kiezen van een afstudeerthema. Voorwaarde is dat het thema past binnen het onderzoeksprogramma van de leerstoel vastgoedbeheer. Naast fundamenteel- gaat het hierbij ook om toegepast-wetenschappelijk onderzoek. Het onderzoeksprogramma omvat een scala van onderwerpen. Genoemd kunnen worden onder meer;

  • Marktonderzoek in een van de vastgoed segmenten;
  • Onderzoek naar behoeften, wensen en ¬†voorkeuren van afnemers van vastgoed (waarderingsonderzoek, user need analysis, post-occupancy evaluation;
  • Onderzoek ten behoeve van een verdere professionalisering van het vastgoedmanagement (prestatiemetingen, portfolioanalyses, de ontwikkeling van productmarktcombinaties, modellen t.b.v. ingreepplanning, etc);
  • Onderzoek teneinde de transparantie van de vastgoedmarkt te vergroten.

De afstudeerverslagen van USRE en REMD zijn op te vragen via deze pagina.

Contacten met bedrijfsleven

In overleg met de afstudeerdocent is het mogelijk extern bij een bedrijf het afstudeerproject uit te voeren. Gezocht zal hierbij worden naar een afstemming van het onderwerp op het onderzoeksprogramma van de leerstoelgroep Vastgoedbeheer enerzijds en de belangstelling van het bedrijf anderzijds. De docenten van Vastgoedbeheer kunnen desgewenst behulpzaam zijn bij het aandragen van contacten in het bedrijfsleven. Ook ziet SERVICE op dit punt voor zich een taak weggelegd door het onderhouden van een stage-databank. De student is echter wel zelf verantwoordelijk voor het leggen van deze contacten en het eventueel voeren van gesprekken. Contacten met het bedrijfsleven krijgen verder vorm door de intensieve samenwerking van de leerstoel Vastgoedbeheer met de studievereniging SERVICE.