SERVICE is opgericht in studiejaar 1992-1993 en bestond in 2017-2018 dus 25 jaar. Om deze reden vierde SERVICE dat jaar haar vijfde lustrum met het thema The Big Five. In het kader hiervan organiseerde SERVICE op 1 juni 2018 een lustrumsymposium. De aftermovie van dit prachtige evenement is hier te bekijken.

 

 

Tijdens het Lustrumsymposium ‘The Big Five’ stonden de vijf grootste trends van de vastgoedwereld centraal:

Sustainability

De gebouwde omgeving heeft de grootste bijdrage aan de CO2-uitstoot in Nederland. Het is dus niet gek dat duurzaamheid een steeds prominentere rol speelt in de gebouwde omgeving. Gebouwen worden energieneutraal of zelfs energie producerend, daarnaast krijgt circulair bouwen steeds meer aandacht. Het gebouw als multifunctioneel orgaan van de stad; van energieopwekking, grondstof, onderdak, recreatie en transport tot aanvoedsel voorziener. Wordt onze auto straks de energy opslag voor ons huis?

Smart Urban Enviroment

Data wordt een steeds belangrijker thema in de gebouwde omgeving, deze wordt onder andere gebruikt om de stad steeds slimmer te maken. Zo kan de stad in spelen op het gedrag en de wensen van haar inwoners of gebruikers. Hierbij zou bijvoorbeeld de zelfrijdende auto voor grote veranderingen zorgen, kan deze straks communiceren met parkeergarages, kantoren, telefoons en oplaadpunten?

Retail & Logistiek

Naast kleinschalige ontwikkelingen, zijn er nog steeds grootschalige sectoren waarin veranderingen plaatsvinden. Hoe kunnen de grote havens van Rotterdam bijvoorbeeld zo efficiënt mogelijk worden? Hoe gaat deze markt er uit zien als het grootschalig inzetten van drones wordt toegestaan? Is het logistiek vastgoed niet ook bruikbaar voor het opwekken van (zonne) energie? De behoefte van de klant verandert, men wilt graag meer kwaliteitsproducten van lokale afkomst in een omgeving die ruimte voor belevenis en leisure biedt.

Investment Strategies & Markets

Vastgoed heeft als kenmerk dat het een lange ontwikkelings- en gebruikstijd heeft, maar past dit nog wel in de tijdsgeest van de snelle technologische en maatschappelijke ontwikkeling? Hoe wordt deze kapitaal intensieve sector bestand gehouden tegen deze veranderingen; zetten we in op tijdelijkheid of maken we vastgoed adaptief?

Quality of Life

De gebouwde omgeving dient niet langer enkel ter bescherming en onderdak. Ze moet de levenskwaliteit van gebruikers verhogen. Een voorbeeld van een ontwikkeling die dat doet is stadslandbouw. Naast dat het duurzaam is, maakt het tuinieren bewoners gezonder en socialer. Ook wordt er steeds meer ingezet op mixed use development en walkability, dit zijn beide vormen die gepaard gaan met positieve uitwerkingen op de quality of life.